Opiniile specialistilor

Ec. Milica DOBROTĂ Publicat în numarul 104 al Revistei de Achizitii Publice. După doi ani de la publicarea celor trei directive europene (Directivele 23; 24; 25/2014), dar cu o întârziere de aproape o lună în transpunere, noul pachet legislativ din...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Categorii de prejudicii solicitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice Cauza T570/13 – Agriconsulting Europe SA vs Comisia Europeană

Av. Iuliana LEON Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.   Contracte de achiziţii publice de servicii – Procedură de cerere de ofertă – Asistenţă tehnică operaţională în vede-rea stabilirii şi a gestionării unui mecanism de reţea pentru punerea în aplicare a parteneriatului european pentru inovare «Productivitatea şi dezvoltarea durabilă a agriculturii»...

Din jurisprudenţa CJUE C – 324/14 Partner Apelski Dariusz vs Zarząd Oczyszczania Miasta

Gelu CAZAN, Consilier achizitii publice  Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.   Dacă există în continuare incertitudini (majore) cu privire la modul în care trebuie abordată în practică problema terţului susţinător, cazul prezentat în cele ce urmează ar putea...

Răspunsuri la problematica remediilor

Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.   1. Sunt elemente de noutate în cadrul Proiectului de lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie...

„ne dorim un proces rapid de operaţionalizare a achiziţiilor publice”

CRONICA UNUI EVENIMENT „ne dorim un proces rapid de operaţionalizare a achiziţiilor publice” În perioada 12 – 13 mai 2016 s-au desfăşurat la Hotel Athénée Palace Hilton Bucureşti, lucrările Conferinţei Naţionale Anuală de Achiziţii Publice –...

Au fost adoptate Hotărârile privind normele de aplicare a legilor achiziţiilor publice clasice şi sectoriale!

achiz-pub

Guvernul a adoptat la data de 2 iunie 2016, Hotărârile privind normele de aplicare ale legilor achiziţiilor publice (clasice) şi sectoriale, acte normative necesare punerii în aplicare a legislaţiei...

by Revista de Achizitii Publice

Planul de investiţii propus de Comisia Juncker şi rolul parteneriatului public privat

14

Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.   Studiul “Planul de investiţii al Comisiei Juncker şi potenţialul impact asupra economiei româneşti”, prezentat, miercuri, 20 aprilie 2016, într-o conferinţă de presă a Institutului European din România (IER), arată că planul Juncker ar putea creşte produsul intern brut al României...

Analiza sistemului instituţional al achiziţiilor publice al ţării de profil, România

Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.   Un studiu al Uniunii Europene, privind capacitatea administrativă în UE, având ca ţară de profil, România, privind nou-creata ANAP arată că din punct de vedere administrativ,...

„Cele patru legi ale achiziţiilor publice, vor impacta absorbţia de fonduri nerambursabile şi de fonduri europene”

Conferinţa de presă A.N.A.P., marţi, 12 Apr 2016, 11:30 Marţi 12 aprilie 2016, începând cu orele 11, la sediul Ministerului Finanțelor Publice a avut loc conferinţa de presă susținută de Președintele ANAP, Bogdan Pușcaș,...

Câteva comentarii despre primul draft al normelor metodologice privind achizițiile publice în sectorul „clasic”

Gheorghe CAZAN – Director General Ceparu şi Irimia Consulting Să începem cu cîteva citate din Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice: ”Potrivit analizelor întreprinse, actualele proceduri de atribuire din...

Dezbateri privind NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE a noii legislaţii privind ACHIZIŢIILE PUBLICE aprobate prin Hotărâri de Guvern (394 şi 395) publicate în 6 iunie 2016

40f8f674-860e-4515-95f2-cc17ffce5eb6

INVITAŢI din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), avocaţi, specialişti, consultanţi, care au participat la...

Ce se intampla cu sistemul achizitiilor publice ?

Răspunsul privind viitorul sistemului de achiziţii publice îl veţi afla la:  Conferinţa Naţională Anuală de Achiziţii Publice  12 – 13 mai 2016   Hotel Athénée Palace Hilton, Bucureşti MODERATOR EVENIMENT: av. Călin ALEXE, expert practician în problematica achiziţiilor publice Obiectivele...

Conferinţa Naţională Anuală de Achiziţii Publice. Schimbări fundamentale, riscuri şi soluţii în abordarea noului sistem de achiziţii publice din România.

Evenimentul aflat la ediţia a X-a, a fost de-a lungul timpului un prilej de întâlnire între reprezentanţii instituţiilor implicate în legiferarea achiziţiilor publice şi practicienii în domeniu,...

FORUMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE. Riscuri, nereguli şi soluţii în abordarea noilor modificări legislative

Forumul se adresează persoanelor interesate de problematica achiziţiilor publice şi are ca obiectiv pregătirea acestora astfel încât să aplice cu profesionalism noile acte normative în sensul interpretării...

Utilizarea Noului Document unic pentru achizițiile publice europene

doc-unic

European Single Procurement Document – ESPD, sau Noul “Document unic pentru achiziţiile publice europene” a fost adoptat la 5 ianuarie 2016, având la bază un Regulament specific de...

Interesul personal generator de conflict de interese în evaluarea ofertei

md - confl.jpg

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere a conflictului de interese: “Conceptul de...

Despre management şi manageri

Indiscutabil, unul din termenii frecvent utilizaţi în ultimii ani, de către specialişti, dar mai ales de către nespecialişti, este cel de MANAGEMENT. Justificările sunt numeroase, de la necesitatea...

Bugetarea pe programe – element al contabilităţii de gestiune

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. Clasificaţia bugetară...

error: Content is protected !!