Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Dipl. ing. Ovidiu SLIMAC Specialist, Expert în Achiziţii Publice Sunt Ovidiu Slimac şi sunt din Timişoara, un oraş situat în partea de vest a României, un frumos oraş care a fost declarat Capitală...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor principale contractuale anterioare – motiv de excludere

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Florentina DRĂGAN Modalitatea defectuoasă de îndeplinirea a obligaţiilor contractelor anterioare a constituit în baza OUG nr. 34/2006 şi constituie în baza Legii nr. 98/2016 un motiv de excludere din cadrul procedurii de atribuire a operatorului economic-ofertant. Astfel, potrivit prevederilor art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/20161...

Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate cu privire la procedurile de atribuire aplicabile în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice

Publicat în revista nr. 124 – Ianuarie 2018 Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Potrivit art. 12 din Legea nr. 101/2016, Consiliul are competenţa să soluţioneze contestaţiile formulate, însă numai cu privire la procedurile de atribuire astfel cum sunt definite la...

Prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică – aspecte teoretice şi practice

Publicat în revista nr. 120 – Septembrie 2017 Cons. jur. Silvia Bărbulescu  Ec. Johann Nunweiler Un proces de achiziţii publice performant presupune o bună funcţionare a controalelor, a sistemului de remedii şi cai de atac, a sistemului de prevenire a...

Modalitatea de prezentare a propunerii tehnice stabilită complex în cadrul fişei de date a achiziţiei – avantaj sau dezavantaj

Publicat în revista nr. 119 – August 2017 Florentina DRĂGAN Consilier soluţionare contestaţii Potrivit prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016 „autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile...

Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Pornind de la prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională,...

by Revista de Achizitii Publice

Modificarea organigramei în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Regulament – cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor de acordare a procentului de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile Instituţiile şi/sau autorităţile publice...

Sistemul achiziţiilor publice, proiectul unor schimbări importante

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Guvernul acordă în această perioadă o importanţă deosebită unei noi legi a achiziţiilor publice, prin care să se înfiinţeze şi un tribunal nou care să judece contestaţiile,...

Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Pornind de la prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,...

Modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante

Publicat în revista nr. 126 – Martie 2018 Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de...

Exercitarea controlului achiziţiilor publice de către Curtea de Conturi

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi normelor de aplicare...

Sistemul achiziţiilor publice, proiectul unor schimbări importante

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Guvernul acordă în această perioadă o importanţă deosebită unei noi legi a achiziţiilor publice, prin care să se înfiinţeze şi un tribunal...

Încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor principale contractuale anterioare – motiv de excludere

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Florentina DRĂGAN Modalitatea defectuoasă de îndeplinirea a obligaţiilor contractelor anterioare a constituit în baza OUG nr. 34/2006 şi constituie...

Nicolae Dan TIVILICHI, DIRECTOR GENERAL Administraţia porturilor maritime Constanţa

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Reporter: Cum apreciaţi sistemul actual al achiziţiilor publice şi ce schimbări credeţi că ar fi necesare pentru consolidarea acestuia, raportat...

Exercitarea controlului achiziţiilor publice de către Curtea de Conturi

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi normelor de aplicare...

FUNCŢII SENSIBILE sau SENSIBILITATEA FUNCŢIILOR ?

Publicat în revista nr. 119 – August 2017 Viorel BULMEZ Specialist audit și control intern Prin materialul de faţă dorim să clarificăm unele aspecte referitoare la controversa creată în...

Rolul Comisiei de soluţionare contestaţii în cadrul PNDR 2014 – 2020

Publicat în revista nr. 115 – Aprilie 2017 Revista de Achiziţii Publice Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor...

Controlul intern managerial, piatra de temelie în achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 113 – Februarie 2017 Mircea Nicolae Cotoros Succesul unei entităţi, fie că este de drept public sau privat, constă în existenţa unui management eficient, ce presupune...

error: Content is protected !!