Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 144 – Septembrie 2019 Ana POPA, Managing Associate al Ţuca Zbârcea & Asociaţii Unul dintre cazurile facultative de excludere, nou introduse atât în legislaţia internă, cât şi în cea unională, respectiv cel privind...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Gestionarea transparentă şi eficientă a conflictului de interese în achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 144 – Septembrie 2019 Jurist Ioana CIOBOTĂ, expert achiziţii publice “Conflictele de interese şi corupţia nu sunt acelaşi lucru. Corupţia, în general, presupune o înţelegere între cel puţin două persoane, şi un folos necuvenit (o mită, o plată, sau un alt fel de folos necuvenit), pe când un conflict de interese survine când o persoană ar putea...

Insolvenţa – contextul şi condiţiile în care reprezintă caz de excludere a operatorului economic din procedurile de achiziţie publică –

Publicat în revista nr. 141 – Iunie 2019 Ana POPA, Managing Associate al Ţuca Zbârcea & Asociaţii Introducere Un subiect „fierbinte” în contextul situaţiei economice actuale şi al adoptării, în anul 2016, a unui nou pachet legislativ în materia achiziţiilor publice şi...

Natura contractului în cadrul procesului de achiziţii aferente contractelor de lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiţii

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019 Florin SILITRĂ, Director Adjunct Direcţia Evaluare Documentaţii de Atribuire Direcţia Generală Control Ex-ante Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice În cadrul procesului de achiziţii publice la nivelul...

Proiectarea –Startul pentru execuţia construcţiilor

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019 Jurist Ioana CIOBOTĂ, expert achiziții publice Separat de cele două variante, însă în cadrul aceleiaşi structuri, se ridică problema verificării de proiect. În sarcina cărei părţi se află această atribuţiune?...

Verificarea utilizării sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare şi mecenat de către inspecţia fiscală

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Sursa: Ministerul Finanţelor Publice ANAP În baza unei decizii emisă de Curtea de Conturi s-au constatat anumite deficienţe privind reglementarea...

by Revista de Achizitii Publice

Gestiunea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, se referă la: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile...

Urgentarea atribuirii contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Ordinul Ministerului Transporturilor şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) care conţine normele pentru urgentarea atribuirii contractelor...

Intenţia Guvernului prin înfiinţarea unei unităţi de achiziţii centralizate

Publicat în revista nr. 128 – Mai 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă un proiect de hotărâre, care cuprinde normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei...

Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Pornind de la prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,...

Adrian-Ioan VEŞTEA, Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov

Publicat în revista nr. 144 – Septembrie 2019 Reporter: Domnule preşedinte, vă rugăm să faceţi o prezentare a celor mai importante obiective pentru anul 2019 şi pentru anii următori; care...

Gestionarea transparentă şi eficientă a conflictului de interese în achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 144 – Septembrie 2019 Jurist Ioana CIOBOTĂ, expert achiziţii publice “Conflictele de interese şi corupţia nu sunt acelaşi lucru. Corupţia, în general, presupune...

Mirela Elena ADOMNICĂI, Prefectul Judeţului Suceava

Publicat în revista nr. 143 – August 2019 Reporter: Pentru început vă rugăm să ne prezentaţi priorităţile dumneavoastră ca reprezentant al Guvernului la nivelul judeţului Suceava. Mirela...

Mihaela Virginia TOADER, Secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene

Publicat în revista nr. 142 – Iulie 2019 Reporter: Pentru început vă rugăm să prezentaţi obiectivele asumate de Ministerul Fondurilor Europene în derularea Fondurilor Europene Structurale...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VIII)

Publicat în revista nr. 141 – Iunie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Continuăm prezentarea principalelor modalităţi de profesionalizare a managerilor...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VII)

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Stadiul în care se află organizaţiile româneşti din punct de vedere managerial...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VI)

Publicat în revista nr. 139 – Aprilie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Cum poate fi asigurată profesionalizarea managerilor şi a managementului? Iată...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (V)

Publicat în revista nr. 138 – Martie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Profesionalizarea managerilor şi a managementului din România, în special la...

error: Content is protected !!