Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016 Dr. Petrică – Mihail MARCOCI Actualul cadru legislativ în materia achiziţiilor publice aduce cu sine valenţe novatoare în domeniu şi asigură compatibilizarea sistemelor europene de achiziţii...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Scurte consideraţii cu privire la noţiunea ”neregulă”

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016 Adelina Vrâncianu, jurist 1.Aspecte generale. Analiza în privinţa neregulii porneşte de la obligaţia statelor membre care trebuie să adopte măsuri adecvate pentru garantarea realizării şi funcţionării corecte a sistemelor lor de gestiune şi control. În acest context, statele membre sunt responsabile de prevenirea, detectarea şi...

Falimentul asociatului nu constituie, întotdeauna, un motiv de excludere

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016 Ec. Ecaterina Milica DOBROTĂ vicepreşedinte AEXA Conform prevederilor HG nr. 395/2016, autoritatea va elimina din procedură ofertantul care se încadrează într-unul dintre motivele de excludere de la art. 167, oferta fiind respinsă ca inacceptabilă. Dacă...

Proiectarea şi execuţia în cadrul unei singure proceduri de atribuire?

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016 Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Aparent răspunsul la această întrebare ar putea să fie da. Însă, procedând la coroborarea textelor Legii nr. 98/2016 cu cele ale H.G. nr. 395/2016, răspunsul...

Regimul nulităţii în noul pachet de legi privind achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016 Av. Ianita Ţui – Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu în asociere cu Allen & Overy Av. Anca Nistoroiu – Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu în asociere cu Allen & Overy După un “trecut...

Modificări legislative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, în contextul îndeplinirii condiționalităților ex-ante

workers-examining-graphics_1150-181

Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică și completează unele acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, în contextul îndeplinirii condiționalităților...

by Revista de Achizitii Publice

Inadmisibilitatea, prematuritatea, tardivitatea formulării contestaţiei în domeniul achiziţiilor publice

16

Publicat în revista nr. 107 – August 2016 Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Excepţiile procesuale reprezintă o instituţie fundamentală a dreptului procesual civil, care completează procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate în cadrul procedurilor de atribuire în domeniul achiziţiilor publice, importantă atât...

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1284/2016

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri...

Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016-2020, a fost aprobată de Guvern

Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016-2020, aprobată de Guvern include un set de acțiuni, cu termene-țintă, pentru îmbunătățirea performanței profesionale, transparența, prevenirea corupției, integritatea...

ANAP eficientizează procesul de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire transmise în SEAP

Agenția Națională pentru Achiziții Publice informează autoritățile contractante că procesul de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii...

CONFERINŢA NAŢIONALĂ PREVENIREA şi COMBATEREA FRAUDEI şi a CORUPŢIEI în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE

justitie-politica

Soluţii practice pentru funcţionarea corectă a sistemului existent Athénée Palace Hilton Bucureşti, Centrul de conferinţe Regina Maria 28 octombrie 2016 OBIECTIVE: Evenimentul se doreşte o informare,...

REUNIUNEA ANUALĂ A EXPERŢILOR ŞI SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

Probleme practice în procesul de implementare a noilor reglementări privind achiziţiile publice 30 septembrie 2016, Bucureşti, Hotel Sheraton – Sala Arizona Cuvânt de deschidere eveniment  – Bogdan PUŞCAŞ, Preşedinte Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice INVITAŢI •Silviu-Cristian...

Soluţii privind aplicarea noului cadru legislativ în domeniul achiziţiilor publice

Bacău, 9 septembrie 2016 Galaţi, 10 septembrie 2016 Braşov, 16 septembrie 2016 Cluj, 17 septembrie 2016 Timişoara, 23 septembrie 2016 INVITAŢII EVENIMENTULUI: Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale...

EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE. Soluţii în aplicarea noului cadru legislativ în domeniul achiziţiilor publice.

22 – 25 septembrie 2016 TRAINERI:  Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP); Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor...

Utilizarea Noului Document unic pentru achizițiile publice europene

doc-unic

European Single Procurement Document – ESPD, sau Noul “Document unic pentru achiziţiile publice europene” a fost adoptat la 5 ianuarie 2016, având la bază un Regulament specific de...

Interesul personal generator de conflict de interese în evaluarea ofertei

md - confl.jpg

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere a conflictului de interese: “Conceptul de...

Despre management şi manageri

Indiscutabil, unul din termenii frecvent utilizaţi în ultimii ani, de către specialişti, dar mai ales de către nespecialişti, este cel de MANAGEMENT. Justificările sunt numeroase, de la necesitatea...

Bugetarea pe programe – element al contabilităţii de gestiune

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. Clasificaţia bugetară...

error: Content is protected !!