Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 170 – Septembrie 2023 Cornel STOICAN, specialist achiziţii publice În contextul actual, interesul pentru obţinerea şi utilizarea fondurilor aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă este în creştere, atât...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Cele mai frecvente motive de contestare a documentaţiei de atribuire

Publicat în revista nr. 170 – Septembrie 2023 Av. Tasiana TIMOFTICIUC, Associate SCP Oglindă & Partners Din statisticile întocmite de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor reiese că unele dintre cele mai frecvente motive de reclamaţii sunt: 1. Lipsa unui răspuns clar, complet şi lipsit de ambiguitate din partea Autorităţii contractante la solicitarea de clarificare...

Certificatul constatator negativ: cec în alb pentru excluderea ofertanţilor sau doar o îndoială pendentă şi conciliabilă?

Publicat în revista nr. 169 – Iunie 2023 Mihai BĂICOIANU, attorney at law, avocat specializat în achiziţii publice în cadrul Schoenherr şi Asociaţii SCA Unul dintre cele mai sensibile subiecte actuale şi, cel puţin în aparenţă, facil de interpretat, îl reprezintă aşa-zisa...

Achiziţiile publice din perspectiva contextului politic şi economic actual cauzat de războiul din Ucraina

Publicat în revista nr. 168 – Martie 2023 Cristina IVAN, Diana COCIAS, Alexa PARASCHIVA, SCA IVAN şi ASOCIAŢII Chiar dacă situaţia generată de conflictual armat din Ucraina nu mai prezintă la fel de mult interes, din perspectiva opiniei publice, ne aflăm,...

Soarta contractului încheiat de autoritatea contractantă conform art. 3 alin. (4) din Legea nr. 101/2016 când plângerea împotriva deciziei CNSC nu a fost soluţionată

Publicat în revista nr. 167 – Decembrie 2022 Sandra-Ioana TOMA (ANCA), avocat specialist în achiziţii publice La art. 9 alin. (4) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a...

Comunicat al Revistei de Achiziții Publice

Pentru prevenţia contaminării, pe durata „stării de urgenţă”, nu vom mai tipări revista în tipografie în următoarele două luni, aprilie și mai, deoarece nu putem garanta aseptizarea verigilor...

by Revista de Achizitii Publice

Verificarea utilizării sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare şi mecenat de către inspecţia fiscală

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Sursa: Ministerul Finanţelor Publice ANAP În baza unei decizii emisă de Curtea de Conturi s-au constatat anumite deficienţe privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, referitoare la: – „la nivelul MFP şi al...

Gestiunea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune,...

Urgentarea atribuirii contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Ordinul Ministerului Transporturilor şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) care conţine normele pentru urgentarea atribuirii contractelor...

Intenţia Guvernului prin înfiinţarea unei unităţi de achiziţii centralizate

Publicat în revista nr. 128 – Mai 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă un proiect de hotărâre, care cuprinde normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei...

Cele mai frecvente motive de contestare a documentaţiei de atribuire

Publicat în revista nr. 170 – Septembrie 2023 Av. Tasiana TIMOFTICIUC, Associate SCP Oglindă & Partners Din statisticile întocmite de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor...

Florin SILITRĂ, expert achiziţii publice, co-autor sistem control ex-ante

Publicat în revista nr. 170 – Septembrie 2023 Controlul Ex-ante: un sistem evolutiv sau corectiv Analizând atât din perspectiva autorităţii contractante cât şi din cea a unui fost verificator...

Certificatul constatator negativ: cec în alb pentru excluderea ofertanţilor sau doar o îndoială pendentă şi conciliabilă?

Publicat în revista nr. 169 – Iunie 2023 Mihai BĂICOIANU, attorney at law, avocat specializat în achiziţii publice în cadrul Schoenherr şi Asociaţii SCA Unul dintre cele mai sensibile subiecte...

Cristina IVAN, Managing Partner, Ivan and Associates SCA

Publicat în revista nr. 169 – Iunie 2023 Reporter: Ce anume v-a atras pentru a vă determina să activaţi în domeniul achiziţiilor şi în cel al dreptului construcţiilor? Cristina IVAN: Deşi...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VIII)

Publicat în revista nr. 141 – Iunie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Continuăm prezentarea principalelor modalităţi de profesionalizare a managerilor...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VII)

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Stadiul în care se află organizaţiile româneşti din punct de vedere managerial...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VI)

Publicat în revista nr. 139 – Aprilie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Cum poate fi asigurată profesionalizarea managerilor şi a managementului? Iată...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (V)

Publicat în revista nr. 138 – Martie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Profesionalizarea managerilor şi a managementului din România, în special la...

error: Content is protected !!