Opiniile specialistilor

Abordarea acestui subiect este generată de recenta consultare publică lansată de Comisia Europeană cu privire la căile de atac în domeniul achiziţiilor publice. Astfel, conform paginii de internet a acestei instituţii[1], în vederea îndeplinirii...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Acum avem ANAP. Nu e clar dacă avem şi o strategie…

Începutul acestui an demarase oarecum promiţător din perspectiva modului în care se lansaseră consultări privind reforma sistemului achiziţiilor publice din România. Asociaţii, ONG-uri, patronate, toţi cei interesaţi au fost informaţi că, înainte de a avea o nouă legislaţie în materie, este necesară elaborarea unei Strategii Naţionale. Aceasta urma să promoveze o viziune clară...

Consultarea preliminara a pieţei – element de noutate adus de Directiva nr. 2014/24/UE

Aşa cum deja se cunoaşte de către practicienii în domeniu, unul dintre marile merite ale noii directive europene în materie de achiziţii publice (Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26.02.2014) este acela că a instituit o serie de proceduri şi instituţii...

Înscrisul care va uşura verificarea demonstrării îndeplinirii criteriilor de selecţie

Încă din anul 2009, România a identificat şi reglementat un mod simplificat prin care ofertanţii să poată să demonstreze îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare, modalitate, care într-o primă fază, se considera ca fiind suficientă depunerea unei...

Beneficiarii privaţi care nu se încadrează în prevederile art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006 nu pot uza de calea administrativ jurisdicţională pentru soluţionarea unor eventuale contestaţii

Fondurile europene sunt asimilate banului public, motiv pentru care legiuitorul, pentru a avea un minim de control asupra modului de cheltuire a acestora, a reglementat şi excepţii[1] de la noţiunea de autoritate contractantă expres reglementată la art. 8[2] din...

Consultarea preliminara a pieţei – element de noutate adus de Directiva nr. 2014/24/UE

1_fullsize

Aşa cum deja se cunoaşte de către practicienii în domeniu, unul dintre marile merite ale noii directive europene în materie de achiziţii publice (Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi...

Autor: Revista de Achizitii Publice

Bugetarea pe programe – element al contabilităţii de gestiune

cost-accounting-and-management

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. Clasificaţia bugetară adoptată de fiecare ţară poate fi diferită, în funcţie de criteriile de analiză adoptate şi de gradul de detaliere al planificării bugetare. Cu...

Arhivarea documentelor instituţiilor publice a costat statul peste 30 milioane lei

Instituţiile publice apelează de nenumărate ori la serviciile de arhivare deoarece, prin delegarea administrării documentelor, se pot reduce în mod semnificativ costurile prin depozitarea documentelor şi înregistrărilor în afara...

Sunteţi la curent cu noile limite pentru plăţile şi încasările în numerar?

Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, proiectul de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului...

Obligaţia respectării standardelor de asigurare a calității și standardelor de mediu în desfăşurarea noilor proceduri de achiziţii publice

În proiectul legii achiziţiilor publice, supus analizei şi dezbaterii la începutul lunii martie 2015, standardele de asigurare a calității și standarde de management de mediu, capată o mai mare importanţă aşa cum au fost iniţial...

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII, RELAŢIILE PUBLICE ŞI INTERACŢIUNEA CU MASS-MEDIA

eag

01 – 05 IULIE 2015, MAMAIA, HOTEL RIVIERA OBIECTIVE: Cursul se adresează persoanelor care doresc să se perfecţioneze în comunicare, relaţii publice şi interacţiune cu presa, jurnaliştilor şi...

EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE. Elemente de noutate aduse de DIRECTIVELE EUROPENE în domeniul achiziţiilor publice, reguli stabilite prin instrumente de prevenţie şi monitorizare; elemente de noutate FIDIC

eag

01 – 05 IULIE 2015, MAMAIA, HOTEL CONDOR TRAINERI: • Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice • Specialişti CNSC; • Gelu CAZAN, consultant achiziţii publice, Director...

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE. Elaborarea propunerilor de finanţare pentru perioada 2014 – 2020

01 – 05 IULIE 2015, MAMAIA, HOTEL RIVIERA OBIECTIVE: Cursul se adresează persoanelor care doresc perfecţionarea cunoştinţelor în domeniul instrumentelor structurale şi optimizarea timpului necesar...

CONTENCIOS ADMINISTRATIV, ACTUL ADMNISTRATIV ŞI CONTROLUL LEGALITĂŢII ACTELOR ADMINISTRATIVE

01 – 05 IULIE 2015, MAMAIA, HOTEL RIVIERA TRAINER: Expert în drept administrativ CERTIFICARE: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE ANC pentru ocupaţia ”CONSILIER JURIDIC”,...

Despre management şi manageri

Manager

Indiscutabil, unul din termenii frecvent utilizaţi în ultimii ani, de către specialişti, dar mai ales de către nespecialişti, este cel de MANAGEMENT. Justificările sunt numeroase, de la necesitatea...

Bugetarea pe programe – element al contabilităţii de gestiune

cost-accounting-and-management

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. Clasificaţia bugetară...

Precizări privind licitaţia electronică şi catalogul electronic în noul proiect al legii achiziţiilor publice

Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică, în cadrul căreia sunt prezentate noi preţuri, revizuite în sens descrescător şi/sau noi valori aferente anumitor elemente ale...

Din jurisprudenţa CJUE. C – 451/08 Helmut Müller GmbH vs Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania), în ceea ce priveşte interpretarea noţiunii...

error: Content is protected !!