Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 129 – Iunie 2018 Florentina DRĂGAN După modificările aduse întregului pachet legislativ în domeniul achiziţiilor şi deci implicit şi Legii nr. 101/2016 în decembrie 2017 prin O.U.G. nr. 107/20171 la cca. 6 luni legiuitorul...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Concursul de soluţii (I)

Publicat în revista nr. 130 – Iulie 2018 Avocat Ioana Rotaru Avocat Partener în cadrul SCP “Perju, Rotaru & Asociaţii” Conceput ca o procedură specială de atribuire a contractelor de achiziţie publică, ca o modalitate de identificare de către autorităţile contrac-tante a unor soluţii creative şi variate, din partea unor profesionişti, la problemele “nişate” cu...

Cauţiunea privind contestaţiile procedurilor de achiziţii publice

Publicat în revista nr. 130 – Iulie 2018 Cristina BACAINŢAN Expert achiziţii publice Noţiunea de cauţiune. Odată cu adoptarea OUG nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice, în vederea soluţionării contestaţiilor...

Verificarea ex-ante. De la teorie la practică. Exemplu.

Publicat în revista nr. 130 – Iulie 2018 Adrian Dospinescu Expert achiziţii publice & Coach, trainer, speaker certificat John Maxwell Team Nu putem să nu apreciem, astăzi, progresul făcut în domeniul legislaţiei achiziţiilor publice. Procesul schimbării...

Parteneriatul public-privat 2018: Modificări faţă de vechea lege

Publicat în revista nr. 130 – Iulie 2018 av Marius COLŢUC Prin O.U.G. nr. 39/2018, în vigoare de curând, a fost modificată substanţial legislaţia în domeniul parteneriatului public-privat cu intenţia de a face acest mecanism mai atractiv şi a dezvolta,...

Intenţia Guvernului prin înfiinţarea unei unităţi de achiziţii centralizate

Publicat în revista nr. 128 – Mai 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă un proiect de hotărâre, care cuprinde normele metodologice de...

by Revista de Achizitii Publice

Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Pornind de la prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul pentru pescuit şi afaceri maritime, precum...

Modificarea organigramei în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Regulament – cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor de acordare a procentului de majorare salarială pentru activitatea...

Sistemul achiziţiilor publice, proiectul unor schimbări importante

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Guvernul acordă în această perioadă o importanţă deosebită unei noi legi a achiziţiilor publice, prin care să se înfiinţeze şi un tribunal nou care să judece contestaţiile,...

Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Pornind de la prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,...

Concursul de soluţii (I)

Publicat în revista nr. 130 – Iulie 2018 Avocat Ioana Rotaru Avocat Partener în cadrul SCP “Perju, Rotaru & Asociaţii” Conceput ca o procedură specială de atribuire a contractelor de...

Cauţiunea privind contestaţiile procedurilor de achiziţii publice

Publicat în revista nr. 130 – Iulie 2018 Cristina BACAINŢAN Expert achiziţii publice Noţiunea de cauţiune. Odată cu adoptarea OUG nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative...

Verificarea ex-ante. De la teorie la practică. Exemplu.

Publicat în revista nr. 130 – Iulie 2018 Adrian Dospinescu Expert achiziţii publice & Coach, trainer, speaker certificat John Maxwell Team Nu putem să nu apreciem, astăzi, progresul făcut...

Parteneriatul public-privat 2018: Modificări faţă de vechea lege

Publicat în revista nr. 130 – Iulie 2018 av Marius COLŢUC Prin O.U.G. nr. 39/2018, în vigoare de curând, a fost modificată substanţial legislaţia în domeniul parteneriatului public-privat...

Exercitarea controlului achiziţiilor publice de către Curtea de Conturi

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi normelor de aplicare...

FUNCŢII SENSIBILE sau SENSIBILITATEA FUNCŢIILOR ?

Publicat în revista nr. 119 – August 2017 Viorel BULMEZ Specialist audit și control intern Prin materialul de faţă dorim să clarificăm unele aspecte referitoare la controversa creată în...

Rolul Comisiei de soluţionare contestaţii în cadrul PNDR 2014 – 2020

Publicat în revista nr. 115 – Aprilie 2017 Revista de Achiziţii Publice Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor...

Controlul intern managerial, piatra de temelie în achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 113 – Februarie 2017 Mircea Nicolae Cotoros Succesul unei entităţi, fie că este de drept public sau privat, constă în existenţa unui management eficient, ce presupune...

error: Content is protected !!