Opiniile specialistilor

Încrederea manifestată la momentul adoptării noilor directive cu privire la capacitatea ţării noastre de a le transpune la termen şi în mod conform începuse să se diminueze considerabil la finalul anului trecut, în contextul în care România nu...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Garanţia de bună-conduită – evoluţie sau involuţie

La mai bine de jumătate de an de la adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2014 privind instituirea garanţiei de bună-conduită că o condiţie esenţială pentru înregistrarea unei contestaţii atât în faţa CNSC cât şi direct în faţa instanţei de judecată, ne punem întrebarea care a fost efectul în practică a măsurilor luate, impactul asupra participanţilor la procesul de...

Particularităţile adresei de comunicare a rezultatului procedurii

Din perspectiva efectelor sale juridice, unul dintre cele mai importante momente în cadrul procedurii de achiziţie publică este cel al finalizării evaluarii ofertelor şi al stabilirii rezultatului procedurii. După întocmirea de către comisia de evaluare şi aprobarea de către conducătorul...

Forţa majoră şi cazul fortuit în achiziţiile publice

Cele două noţiuni, deşi se referă la evenimente diferite, în practica achiziţiilor nu se face, întotdeauna, o distincţie între ele, din cauza împrejurărilor în care intervin. Pentru o înţelegere a deosebirilor şi asemănărilor dintre forţa majoră şi...

Din jurisprudenţa CJUE – C 300/07 Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik vs AOK Rheinland/Hamburg

 Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de camera de apel competentă în litigii privind atribuirea contractelor de achiziţii publice a Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) în ceea...

Noutăţi aduse de proiectul de lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE privind achizițiile publice

123

Proiectul de Lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului  din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE a intrat...

Autor: Revista de Achizitii Publice

Mariu Gogescu, vicepreședintele ANRMAP “nu vom înlocui Ordonanţa nr. 34 cu o altă reglementare ci vor fi probabil patru legi”

WP_20150221_002

Cu ocazia evenimentului din perioada 19 – 22 februarie 2015 de la Sinaia, ACADEMIA EXPERŢILOR ÎN ACHIZIŢII PUBLICE,organizat de Revista de Achiziții Publice în parteneriat cu EAG Training, ECAP și SCPA Ceparu și Irimia, vicepreședintele ANRMAP, Marius Gogescu a prezentat modul în care se va realiza transpunerea noilor directive europene: “Vor...

Propunere de lege ferenda privind statuarea evitării conflictului de interese ca principiu

Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează cu respectarea principiilor prevăzute la art 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări...

Ce instituţii publice au investit în publicitate şi promovare în anul 2014?

Pe piaţa achiziţiilor publice de servicii de publicitate, promovare şi informare au fost publicate, pe parcursul anului 2014, un număr de 327 anunţuri de licitaţie. S-au cheltuit 122.960.694 lei pentru ca autorităţile publice să...

Consideraţii teoretice privind buna conduită a operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziţie publică

Propunere de lege ferenda privind sancţionarea operatorilor economici pentru execuţia de lucrări suplimentare în absenţa încheierii unui act adiţional la contractul de achiziţie publică În general, prevederile O.U.G. nr. 34 /2006...

CONTABILITATEA AGENŢILOR ECONOMICI ÎNCEPÂND CU ANUL 2015 modificări, interpretări şi aplicaţii practice în conformitate cu OMFP 1802/2014

Pe parcursul seminarului se va urmări cunoaşterea şi aplicarea prevederilor noilor reglementări contabile, însuşirea modificărilor aduse legislaţiei din domeniul contabilităţii privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe, actualizarea procedurilor...

MANAGEMENTUL RISCULUI ŞI GUVERNANŢA CORPORATIVĂ Riscuri şi soluţii în aplicarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit.

eag

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este autorizată A.N.C. înscrisă în R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei...

MANAGEMENTUL GESTIUNII ŞI ARHIVĂRII DOCUMENTELOR. Proceduri de lucru şi arhivarea electronică.

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este autorizată A.N.C. înscrisă în R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei...

GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este autorizată A.N.C. înscrisă în R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei...

Ergonomia muncii managerului (I)

banner-image-lrm

Trebuie făcută o precizare importantă. Sunt puţine studii, lucrări, articole etc. de specialitate care abordează specificitatea organizării ergonomice a muncii managerului, indiferent de poziţia...

Garanţia de bună-conduită – evoluţie sau involuţie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

La mai bine de jumătate de an de la adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2014 privind instituirea garanţiei de bună-conduită că o condiţie esenţială pentru înregistrarea unei contestaţii...

Propunere de lege ferenda privind statuarea evitării conflictului de interese ca principiu

Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează cu respectarea principiilor prevăzute la art 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a...

Ce instituţii publice au investit în publicitate şi promovare în anul 2014?

Pe piaţa achiziţiilor publice de servicii de publicitate, promovare şi informare au fost publicate, pe parcursul anului 2014, un număr de 327 anunţuri de licitaţie. S-au cheltuit 122.960.694 lei...