Opiniile specialistilor

Reducerea cheltuielilor instituţiilor publice  a fos al unul din principalele obiective al platformei de achiziţii publice e-licitatie.ro, dar şi a guvernelor din ultimii 8 ani. Ţinînd cont de faptul că achiziţiile publice pot ajunge să reprezintă...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Noutăţi aduse de Directiva nr. 2014/24/UE sub aspectul procedurilor de atribuire desfăşurate pe loturi

Aşa cum deja se cunoaşte, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) din 28.03.2014 a fost publicată Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE. Actul normativ comunitar mai sus menţionat a intrat în vigoare la 9 aprilie 2014 (a douasprezecea  zi de la data publicării sale...

Suportarea cheltuielilor de soluţionare a contestaţiilor şi a cheltuielilor de judecată în ipoteza formulării plângerii împotriva deciziei CNSC – problematică şi jurisprudenţă

În contextul economic actual de restrângere a bugetelor atât în demeniul public cât şi în mediul privat, orice cheltuială suportată a devenit importantă pentru reprezentanţii autorităţilor contractante sau managerii operatorilor economici participanţi la procedurile de atribuire a...

Avantajele şi dezavantajele împărţirii pe loturi a contractelor complexe

Alegerea modalităţii de atribuire a unui contract ar trebui să fie o acţiune fără probleme majore: se aplică articolul 20 alin. (1) din OUG nr.34/2006 iar, suplimentar, pentru excepţii se întocmeşte o notă justificativă. Uneori, pe lângă selectarea tipului...

Noutăţi privind modul de dovedire a îndeplinirii cerinţelor de calificare, prin prisma Directivei 2014/24/UE

I.  Una dintre reglementările importante aduse de Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului este şi cea legată de utilizarea documentului european de achiziţie unic (DEAU). În legislaţia naţională o prevedere similară o regăsim la art....

Detectarea riscurilor în sistemul achiziţiilor publice prin aplicaţia ARACHNE

arachne_achizitii_publice

Aplicaţia ARACHNE, este o aplicaţie informatică dezvoltată de către Comisia Europeană pentru a veni în ajutorul autoritatilor de management în ceea ce priveşte măsurile anti-fraudă, cerinţă...

Autor: Revista de Achizitii Publice

Alocare temporară de fonduri, autorităţilor de management

Revista-de-achizitii-publice

În scopul asigurării necesarului de finanţare aferent lunii iunie a anului 2014, au fost alocate temporar, autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă – Programul operaţional sectorial Mediu (POS M), Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii...

Cui se aplica noua directivă privind concesiunile?

Pornind de la ideea creării unui cadru juridic unitar şi uniform în materia încheierii contractelor de concesiune, instituţiile europene au adoptat Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind atribuirea...

A luat fiinţă Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

În vederea stabilirii unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea...

Propunerea de directivă privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

Parlamentul European a adoptat în primă lectură, în data de 11 martie 2014 o rezoluţie legislativă referitoare la propunerea sa de directivă şi a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice. Proiectul...

ACADEMIA DE VARĂ ÎN ACHIZIȚII PUBLICE – 07-10 august 2014

banner_ACADEMIA_DE_VARA_2014

În perioada 07-10 august 2014, Revista de Achiziții Publice, în parteneriat cu Societatea de avocați „Ceparu și Irimia”, organizează ACADEMIA DE VARĂ ÎN ACHIZIȚII PUBLICE, cu tema: „Procesul...

Bogdan Lehel: Ne-ar fi de ajutor un singur pachet legislativ și nu acte normative adoptate în etape

ConferintaAchizitiiPublice2013

Președintele Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), Bogdan Lehel Lorand, a declarat marți faptul că de la noile directive europene în materia achizițiilor publice se așteaptă,...

Curs internațional în domeniul luptei împotriva corupției din domeniul achizițiilor publice

Academia Internațională Anticorupție (IACA), organism ce are ca rol formarea și pregătirea profesională a specialiștilor anticoruptie, organizează în perioada 1- 26 septembrie 2014 un seminar...

Modalităţi de eficientizare managerială – partea a II-a

company-management

Prima parte a articolului, aici. 2. Depolitizarea managementului companiilor de stat şi al organizaţiilor publice descentralizate/deconcentrate În pofida unor reglementări normative, managementul...

Modalități de eficientizare managerială – partea I

efficiency

Luarea în considerare a rolului decisiv al managementului în amplificarea eficienţei şi eficacităţii organizaţiilor implică demersuri susţinute pentru eficientizarea acestuia, prin: îmbunătăţirea...

Descrierea de funcţii şi posturi

Reflectarea configuraţiei procesuale şi structurale a organizaţiei se asigură prin intermediul documentelor organizatorice, respectiv regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, descrierile...

Eficientizarea prestaţiei managerilor

O mai bună programare a muncii managerilor Trei sunt aspectele mai importante de care trebuie să ţină seama managerul atunci când doreşte o eficientizare a programării propriei activităţi: a.     ...