Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 138 – Martie 2019 Ec. Sergiu SAVA, MBA În era digitalizării şi a volumului de date “big data” instituţiile publice ar trebui să se adapteze şi să se reformeze. Dacă companiile din industrie folosesc deja roboţii...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Achiziţiile publice în domeniul inovării

Publicat în revista nr. 138 – Martie 2019 Dipl. ing. Ovidiu SLIMAC, specialist, expert în achiziții publice Achiziţiile publice reprezintă un instrument strategic în politica economică a fiecărui stat membru. Strategia pieţei unice din 2015 a făcut ca aceasta să fie mai transparentă, mai eficientă şi a condus la un mai eficient sistem de achiziţii publice responsabile. Acest...

Achiziţiile publice în domeniul inovării

Publicat în revista nr. 137 – Februarie 2019 Dipl. ing. Ovidiu SLIMAC, specialist, expert în achiziții publice Creşterea impactului investiţiilor publice cu ajutorul unor achiziţii publice eficiente şi profesionale ► Definirea domeniilor prioritare de îmbunătăţire – şase...

Etapele negocierii fără publicare prealabilă

Publicat în revista nr. 137 – Februarie 2019 Alina NICOLAU, expert achiziții publice Negocierea fără publicare prealabilă, este conform prevederilor în vigoare una dintre procedurile de achiziţie aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie...

Principiul tratamentului egal în contextul consultărilor preliminare ale pieţei

Publicat în revista nr. 136 – Ianuarie 2019 Avocat Ioana Rotaru, Avocat Partener SCP “Perju, Rotaru & Asociaţii” Argumentarea utilităţii consultărilor preliminare ale pieţei, astfel cum sunt reglementate în prezent în legislaţia europeană prin...

Verificarea utilizării sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare şi mecenat de către inspecţia fiscală

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Sursa: Ministerul Finanţelor Publice ANAP În baza unei decizii emisă de Curtea de Conturi s-au constatat anumite deficienţe privind reglementarea...

by Revista de Achizitii Publice

Gestiunea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, se referă la: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile...

Urgentarea atribuirii contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Ordinul Ministerului Transporturilor şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) care conţine normele pentru urgentarea atribuirii contractelor...

Intenţia Guvernului prin înfiinţarea unei unităţi de achiziţii centralizate

Publicat în revista nr. 128 – Mai 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă un proiect de hotărâre, care cuprinde normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei...

Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Pornind de la prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,...

Marius Horia ŢUŢUIANU preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Publicat în revista nr. 138 – Martie 2019 Reporter: Domnule preşedinte, vă rugăm să faceţi o prezentare a celor mai importante obiective pentru anul 2019 şi pentru anii următori; care sunt...

Achiziţiile publice în domeniul inovării

Publicat în revista nr. 138 – Martie 2019 Dipl. ing. Ovidiu SLIMAC, specialist, expert în achiziții publice Achiziţiile publice reprezintă un instrument strategic în politica economică a...

Achiziţiile publice în domeniul inovării

Publicat în revista nr. 137 – Februarie 2019 Dipl. ing. Ovidiu SLIMAC, specialist, expert în achiziții publice Creşterea impactului investiţiilor publice cu ajutorul unor achiziţii publice...

Etapele negocierii fără publicare prealabilă

Publicat în revista nr. 137 – Februarie 2019 Alina NICOLAU, expert achiziții publice Negocierea fără publicare prealabilă, este conform prevederilor în vigoare una dintre procedurile de achiziţie...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (V)

Publicat în revista nr. 138 – Martie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Profesionalizarea managerilor şi a managementului din România, în special la...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (IV)

Publicat în revista nr. 137 – Februarie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Aspectele prezentate în precedentele trei numere ale revistei, referitoare...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (III)

Publicat în revista nr. 136 – Ianuarie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Abordarea managementului poate fi realizată în mai multe ipostaze: în sens...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (II)

Publicat în revista nr. 135 – Decembrie 2018 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Continuăm prezentarea unor aspecte referitoare la managementul românesc, de...

error: Content is protected !!