Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Marius GOGESCU Considerentul 19 al Directivei 24/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind achiziţiile publice ne explică ce trebuie să înţelegem prin „produse similare” şi care...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Relocarea resurselor financiare între liniile bugetare ale contractului- modificare substanţială sau nesubstanţială?

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Alina NICOLAU, expert achiziţii publice În practică, aşa cum sunt prezentate şi pe site-ul ANAP, există o varietate de situaţii care au ca efect modificarea contractului în perioada de implementare: suplimentări cantitative, ajustări de preţ, modificări ale termenului de implementare etc. Materia legală se regăseşte în Legea...

Etapele procesului de modificare a contractului

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Ec. Ecaterina-Milica DOBROTĂ Pentru adaptarea clauzelor contractuale la realitatea din teren şi din varii motive, contractele de lucrări (mai ales cele a căror durată de execuţie este mai mare de 1 an) sunt adesea supuse modificărilor,...

Eliminarea comunicărilor pe faze de verificare – avantaj sau dezavantaj?

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Florentina DRĂGAN Prin modificările aduse de H.G. nr. 419/2018 la H.G. nr. 395/2016 au fost abrogate prevederile alin. (3) şi (4) ale art. 65 din hotărâre care reglementau obligaţia autorităţilor contractante...

Privire critică cu privire la reglementarea cauţiunii impuse de prevederile art. 611 din legea nr. 101/2016

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Andreea ZVÂC Senior Associate Wolf Theiss Una dintre modificările foarte importante aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2018, cu privire la procedura de judecată a contestaţiilor, a fost reglementarea...

Verificarea utilizării sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare şi mecenat de către inspecţia fiscală

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Sursa: Ministerul Finanţelor Publice ANAP În baza unei decizii emisă de Curtea de Conturi s-au constatat anumite deficienţe privind reglementarea...

by Revista de Achizitii Publice

Gestiunea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, se referă la: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile...

Urgentarea atribuirii contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Ordinul Ministerului Transporturilor şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) care conţine normele pentru urgentarea atribuirii contractelor...

Intenţia Guvernului prin înfiinţarea unei unităţi de achiziţii centralizate

Publicat în revista nr. 128 – Mai 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă un proiect de hotărâre, care cuprinde normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei...

Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Pornind de la prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,...

Urgentarea atribuirii contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Ordinul Ministerului Transporturilor şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) care conţine normele...

Relocarea resurselor financiare între liniile bugetare ale contractului- modificare substanţială sau nesubstanţială?

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Alina NICOLAU, expert achiziţii publice În practică, aşa cum sunt prezentate şi pe site-ul ANAP, există o varietate de situaţii care au ca efect...

Etapele procesului de modificare a contractului

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Ec. Ecaterina-Milica DOBROTĂ Pentru adaptarea clauzelor contractuale la realitatea din teren şi din varii motive, contractele de lucrări (mai ales...

Eliminarea comunicărilor pe faze de verificare – avantaj sau dezavantaj?

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Florentina DRĂGAN Prin modificările aduse de H.G. nr. 419/2018 la H.G. nr. 395/2016 au fost abrogate prevederile alin. (3) şi (4) ale art. 65 din...

Reguli de confirmare a încadrării în categoria de entităţi contractante

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Sursa: ANAP Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a emis o notificare cu privire la respectarea unor...

Exercitarea controlului achiziţiilor publice de către Curtea de Conturi

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi normelor de aplicare...

FUNCŢII SENSIBILE sau SENSIBILITATEA FUNCŢIILOR ?

Publicat în revista nr. 119 – August 2017 Viorel BULMEZ Specialist audit și control intern Prin materialul de faţă dorim să clarificăm unele aspecte referitoare la controversa creată în...

Rolul Comisiei de soluţionare contestaţii în cadrul PNDR 2014 – 2020

Publicat în revista nr. 115 – Aprilie 2017 Revista de Achiziţii Publice Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor...

error: Content is protected !!