Opiniile specialistilor

Deşi instabilitatea şi incoerenţa  legislativă în domeniul achiziţiilor publice din România au fost în repetate rânduri criticate de Comisia Europeană, cu mult înainte de expirarea termenului de 2 ani alocat de instituţiile comunitare statelor...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Experienţa similară şi cifra de afaceri puse la dispoziţie de o altă entitate

Instituţia „terţului susţinător”, deşi pare a prelua prevederile din Directiva 18/2004, o regăsim transpusă în OUG nr.34/2006 cu unele reguli apropiate de cele europene dar şi cu altele specifice legislaţiei româneşti. Denumirea propriu-zisă de „terţ susţinător” apare doar în ordonanţă şi în normele sale de aplicare. Vechea şi noua directivă utilizează sintagma...

“Garanţia de bună conduită” o nouă încercare de a proteja autorităţile contractante de contestaţiile abuzive

Cunoscând notorietatea practicii operatoriilor economici de a contesta procedurile de achiziţie publice – în marea parte a timpului în mod total netemeinic –  şi dorind să limiteze aceste practici abuzive care nu fac altceva decât să deturneze/perturbe de la scopul pentru care a...

Propunere de lege ferenda privind subcontractarea obligatorie, alternativă la împărţirea pe loturi

Propunere de lege ferenda privind subcontractarea obligatorie. Unul dintre principalele obiective ale Directivei 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE îl reprezintă...

Noutăţi aduse de Directiva nr. 2014/24/UE sub aspectul procedurilor de atribuire desfăşurate pe loturi

Aşa cum deja se cunoaşte, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) din 28.03.2014 a fost publicată Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE. Actul...

Practici anticoncurenţiale în procedurile de achiziţii publice. La ce sa fim atenţi şi cum putem acţiona?

dreamstime_11973260

Procedurile de achiziţii publice reprezintă un mediu propice pentru manifestarea şi adoptarea unor comportamente anticoncurenţiale atât de către autorităţile contractante, cât şi de către operatorii...

Autor: Revista de Achizitii Publice

Detectarea riscurilor în sistemul achiziţiilor publice prin aplicaţia ARACHNE

arachne_achizitii_publice

Aplicaţia ARACHNE, este o aplicaţie informatică dezvoltată de către Comisia Europeană pentru a veni în ajutorul autoritatilor de management în ceea ce priveşte măsurile anti-fraudă, cerinţă prevazută de art.125 REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI “Pentru a asigura condiţii uniforme de punere în...

Alocare temporară de fonduri, autorităţilor de management

În scopul asigurării necesarului de finanţare aferent lunii iunie a anului 2014, au fost alocate temporar, autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului...

Cui se aplica noua directivă privind concesiunile?

Pornind de la ideea creării unui cadru juridic unitar şi uniform în materia încheierii contractelor de concesiune, instituţiile europene au adoptat Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind atribuirea...

A luat fiinţă Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului.

În vederea stabilirii unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea...

Vicepreședinte ANRMAP: „OUG 34/2006 se va abroga în totalitate anul viitor”

IMG-20140808-WA0001

Prezent la Academia de vară în achiziții publice, eveniment organizat de Revista de Achiziții Publice, în perioada 7 – 10 august, la Mamaia, Vicepreședintele ANRMAP, Marius GOGESCU a afirmat...

ACADEMIA DE VARĂ ÎN ACHIZIȚII PUBLICE – 07-10 august 2014

banner_ACADEMIA_DE_VARA_2014

În perioada 07-10 august 2014, Revista de Achiziții Publice, în parteneriat cu Societatea de avocați „Ceparu și Irimia”, organizează ACADEMIA DE VARĂ ÎN ACHIZIȚII PUBLICE, cu tema: „Procesul...

Bogdan Lehel: Ne-ar fi de ajutor un singur pachet legislativ și nu acte normative adoptate în etape

Președintele Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), Bogdan Lehel Lorand, a declarat marți faptul că de la noile directive europene în materia achizițiilor publice se așteaptă,...

Curs internațional în domeniul luptei împotriva corupției din domeniul achizițiilor publice

Academia Internațională Anticorupție (IACA), organism ce are ca rol formarea și pregătirea profesională a specialiștilor anticoruptie, organizează în perioada 1- 26 septembrie 2014 un seminar...

Modalităţi de eficientizare managerială – partea a II-a

company-management

Prima parte a articolului, aici. 2. Depolitizarea managementului companiilor de stat şi al organizaţiilor publice descentralizate/deconcentrate În pofida unor reglementări normative, managementul...

Modalități de eficientizare managerială – partea I

efficiency

Luarea în considerare a rolului decisiv al managementului în amplificarea eficienţei şi eficacităţii organizaţiilor implică demersuri susţinute pentru eficientizarea acestuia, prin: îmbunătăţirea...

Descrierea de funcţii şi posturi

Reflectarea configuraţiei procesuale şi structurale a organizaţiei se asigură prin intermediul documentelor organizatorice, respectiv regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, descrierile...

Eficientizarea prestaţiei managerilor

O mai bună programare a muncii managerilor Trei sunt aspectele mai importante de care trebuie să ţină seama managerul atunci când doreşte o eficientizare a programării propriei activităţi: a.     ...