Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 136 – Ianuarie 2019 Ec. Ecaterina Milica DOBROTĂ În ultima jumătate a anului 2018, tot mai des am auzit întrebarea: compartimentul de achiziţii este răspunzător şi pentru derularea contractului? Iar în înţelegerea...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Principiul tratamentului egal în contextul consultărilor preliminare ale pieţei

Publicat în revista nr. 136 – Ianuarie 2019 Avocat Ioana Rotaru, Avocat Partener SCP “Perju, Rotaru & Asociaţii” Argumentarea utilităţii consultărilor preliminare ale pieţei, astfel cum sunt reglementate în prezent în legislaţia europeană prin art. 40-41 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice...

Plângerea – un remediu în contradicţie cu principiul celerităţii aplicabil litigiilor privind achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 135 – Decembrie 2018 Sandra-Ioana TOMA (ANCA), avocat colaborator senior în cadrul Schoenherr şi Asociaţii În nr. 132 al revistei, publicat în septembrie 2018, am analizat dacă există sau nu sancţiune pentru necomunicarea plângerii către toate părţile...

Deschiderea pieţei către mecanisme alternative de finanţare – Parteneriatul Public Privat

Publicat în revista nr. 135 – Decembrie 2018 Liviu-Alexandru TEODORESCU, Avocat – Baroul Bucureşti Laura Mihaela SMARANDA, Expert achiziţii publice Chiar dacă există deschidere spre implicarea pe viitor a sectorului privat în dezvoltarea infrastructurii...

Abaterea profesională gravă: filtru obiectiv la îndemâna autorităţii contractante sau capcană, în cazul existenţei unui incident penal în sarcina ofertantului?

Publicat în revista nr. 135 – Decembrie 2018 Jurist Ioana Ciobotă, expert achiziţii publice În conformitate cu dispoziţiile Directivei 2014/24/UE, fiecare stat membru are obligaţia de a transmite Comisiei, până în luna aprilie 2017 şi, ulterior, la...

Verificarea utilizării sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare şi mecenat de către inspecţia fiscală

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Sursa: Ministerul Finanţelor Publice ANAP În baza unei decizii emisă de Curtea de Conturi s-au constatat anumite deficienţe privind reglementarea...

by Revista de Achizitii Publice

Gestiunea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, se referă la: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile...

Urgentarea atribuirii contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Ordinul Ministerului Transporturilor şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) care conţine normele pentru urgentarea atribuirii contractelor...

Intenţia Guvernului prin înfiinţarea unei unităţi de achiziţii centralizate

Publicat în revista nr. 128 – Mai 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă un proiect de hotărâre, care cuprinde normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei...

Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Pornind de la prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,...

George SCRIPCARU, Primarul Municipiului Braşov

Publicat în revista nr. 136 – Ianuarie 2019 Reporter: Domnule primar, conştient fiind de rolul pe care îl aveţi în conducerea unui mare oraş din România, vă rugăm să prezentaţi cele...

Principiul tratamentului egal în contextul consultărilor preliminare ale pieţei

Publicat în revista nr. 136 – Ianuarie 2019 Avocat Ioana Rotaru, Avocat Partener SCP “Perju, Rotaru & Asociaţii” Argumentarea utilităţii consultărilor preliminare ale pieţei, astfel...

Alin TIŞE, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj

Publicat în revista nr. 135 – Decembrie 2018 Reporter: Vă rugăm să faceţi o retrospectivă a celor mai importante proiecte realizate în anul 2018 în judeţul Cluj şi care sunt principalele...

Plângerea – un remediu în contradicţie cu principiul celerităţii aplicabil litigiilor privind achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 135 – Decembrie 2018 Sandra-Ioana TOMA (ANCA), avocat colaborator senior în cadrul Schoenherr şi Asociaţii În nr. 132 al revistei, publicat în septembrie 2018, am...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (III)

Publicat în revista nr. 136 – Ianuarie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Abordarea managementului poate fi realizată în mai multe ipostaze: în sens...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (II)

Publicat în revista nr. 135 – Decembrie 2018 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Continuăm prezentarea unor aspecte referitoare la managementul românesc, de...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (I)

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti În urmă cu aproape cinci decenii, Peter Drucker, unanim recunoscut ca fiind...

Reguli de confirmare a încadrării în categoria de entităţi contractante

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Sursa: ANAP Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a emis o notificare cu privire la respectarea unor...

error: Content is protected !!