Opiniile specialistilor

Aşa cum bine se cunoaşte, la nivel global, una dintre cele mai uzitate modalităţi de realizare a proiectelor majore de infrastructură, ce implică aspecte atât tehnice, cât şi financiare şi juridice extrem de complexe, o reprezintă parteneriatul...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Specificaţiile tehnice obligatorii din caietul de sarcini pot fi schimbate în perioada de evaluare a ofertelor?

Din varii motive, după publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuie, autoritatea contractantă aduce completări, corectări, clarificări la caietului de sarcini. Cauzele acestor acţiuni pot fi multiple: nedefinirea clară a necesităţii autorităţii contractante; lipsa de experienţă a echipei de proiect în contracte complexe; insuficenta analiză a pieţei de profil; direcţionarea...

Contractele de achiziţii publice clasificate

Recentele evoluţii ale contextului geo-politic internaţional prevestesc investiţii semnificative ale statelor in achiziţiilor de produse si servicii necesare creşterii capacitaţii de apărare a acestora, inclusiv pe componenta de Cyber Security. Atacurile cibernetice înregistrate în ultimii...

Condiţiile în care se pot modifica/completa criteriile de calificare şi selecţie

Odată cu instituirea controlului ex ante exercitat de către ANRMAP, în piata achiziţiilor publice din România s-a putut constata o îmbunătăţire semnificativă a calităţii documentaţiilor de atribuire publicate în SEAP, inclusiv în ceea priveşte criteriile...

Proiectul de act normativ pentru transpunerea directivelor în domeniul achiziţiilor publice sau traducerea directivelor în domeniul achiziţiilor publice?

La începutul lunii martie[1] după aproximativ 12 luni de la adoptarea directivelor …. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în calitatea sa de organism de reglementarea în domeniul achiziţiilor publice[2] a...

Sunteţi la curent cu noile limite pentru plăţile şi încasările în numerar?

PLATA_34f

Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, proiectul de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea...

Autor: Revista de Achizitii Publice

Obligaţia respectării standardelor de asigurare a calității și standardelor de mediu în desfăşurarea noilor proceduri de achiziţii publice

best-quality-graphic (1)

În proiectul legii achiziţiilor publice, supus analizei şi dezbaterii la începutul lunii martie 2015, standardele de asigurare a calității și standarde de management de mediu, capată o mai mare importanţă aşa cum au fost iniţial preluate prin transpunere din noile Directive europene. În acest sens, autoritatea contractantă, în cazul în care...

Noutăţi aduse de proiectul de lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE privind achizițiile publice

Proiectul de Lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului  din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE a intrat în dezbatere publică. Conform draftului...

Marius Gogescu, vicepreședintele ANRMAP “nu vom înlocui Ordonanţa nr. 34 cu o altă reglementare ci vor fi probabil patru legi”

Cu ocazia evenimentului din perioada 19 – 22 februarie 2015 de la Sinaia, ACADEMIA EXPERŢILOR ÎN ACHIZIŢII PUBLICE,organizat de Revista de Achiziții Publice în parteneriat cu EAG Training, ECAP și SCPA Ceparu și Irimia, vicepreședintele...

Propunere de lege ferenda privind statuarea evitării conflictului de interese ca principiu

Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează cu respectarea principiilor prevăzute la art 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări...

Ediţia a IX-a a Conferinţei Anuale de Achiziţii Publice din România 2015

WP_20150514_011

Revista de Achiziţii Publice a organizat în perioada 14 – 15 mai 2015, Conferinţa Anuală de Achiziţii Publice din România cu tema DIFICULTĂŢI ÎN SISTEMUL DE GESTIONARE A ACHIZIŢIILOR PUBLICE....

Conferința de închidere a proiectului „Combaterea fraudei în achizițiile publice”. Interviu Chantal CUTAJAR, expert Comisia Europenă, viceprimar Strasbourg

freedomehouse

Vineri, 27 martie 2015, a avut loc conferința de închidere a proiectului „Combaterea fraudei în achizițiile publice”,  proiect internațional derulat de Freedom House România. Cu acest prilej...

MANAGEMENTUL GESTIUNII ŞI ARHIVĂRII DOCUMENTELOR. Proceduri de lucru şi arhivarea electronică

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este autorizată A.N.C. înscrisă în R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei...

GESTIUNEA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL STATULUI

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. este autorizată A.N.C. înscrisă în R.N.F., acordă în urma evaluării participanţilor, certificat de perfecţionare recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei...

Precizări privind licitaţia electronică şi catalogul electronic în noul proiect al legii achiziţiilor publice

PORTOFOLIO_-_ABA1

Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică, în cadrul căreia sunt prezentate noi preţuri, revizuite în sens descrescător şi/sau noi valori aferente anumitor elemente ale...

Din jurisprudenţa CJUE. C – 451/08 Helmut Müller GmbH vs Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

speta

Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania), în ceea ce priveşte interpretarea noţiunii...

Obligaţia respectării standardelor de asigurare a calității și standardelor de mediu în desfăşurarea noilor proceduri de achiziţii publice

În proiectul legii achiziţiilor publice, supus analizei şi dezbaterii la începutul lunii martie 2015, standardele de asigurare a calității și standarde de management de mediu, capată o mai mare...

Ergonomia muncii managerului (I)

Trebuie făcută o precizare importantă. Sunt puţine studii, lucrări, articole etc. de specialitate care abordează specificitatea organizării ergonomice a muncii managerului, indiferent de poziţia...

error: Content is protected !!