Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 126 – Martie 2018 Conf. univ. dr. Petrică Mihail MARCOCI Prorector al Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” Nu peste foarte mult timp, se vor împlini 2 ani de când în România s-a adoptat în bloc noul cadru legislativ...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate cu privire la procedurile de atribuire aplicabile în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice

Publicat în revista nr. 124 – Ianuarie 2018 Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Potrivit art. 12 din Legea nr. 101/2016, Consiliul are competenţa să soluţioneze contestaţiile formulate, însă numai cu privire la procedurile de atribuire astfel cum sunt definite la art. 68 din Legea nr. 98/2016, art. 82 din Legea nr. 99/ 2016 şi art. 50 din Legea nr. 100/2016. Astfel,...

Prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică – aspecte teoretice şi practice

Publicat în revista nr. 120 – Septembrie 2017 Cons. jur. Silvia Bărbulescu  Ec. Johann Nunweiler Un proces de achiziţii publice performant presupune o bună funcţionare a controalelor, a sistemului de remedii şi cai de atac, a sistemului de prevenire a conflictului de interese şi a...

Modalitatea de prezentare a propunerii tehnice stabilită complex în cadrul fişei de date a achiziţiei – avantaj sau dezavantaj

Publicat în revista nr. 119 – August 2017 Florentina DRĂGAN Consilier soluţionare contestaţii Potrivit prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016 „autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora documentaţia de atribuire care conţine toate informaţiile...

Alegerea procedurii de atribuire în raport cu valoarea estimată a contractului de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 119 – August 2017 Gelu CAZAN Consultant achiziţii publice Subiectul alegerii procedurii de atribuire în raport cu valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/contractului sectorial este unul dintre cele mai sensibile în...

Modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante

Publicat în revista nr. 126 – Martie 2018 Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia...

by Revista de Achizitii Publice

Obligații legale cf. HG 583/2016 privind STRATEGIA ANTICORUPȚIE

  Pentru întocmirea indicatorilor de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public în conformitate...

Veşti bune privind construcţia autostrăzii Sebeş-Turda

Publicat în revista nr. 126 – Martie 2018 Construcţia autostrazii Sebeş-Turda, faza a doua, a fost aprobată de Comisia Europeană. Proiectul are o valoare de peste 272 milioane euro asigurată din Fondul European de Dezvoltare...

Achiziţii publice transparente în cadrul unităţilor sanitare

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Pornind de la referatul de aprobare al compartimentului integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, în baza Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor...

Un nou eveniment dedicat fenomenului achiziţiilor publice

Vineri 28 octombrie 2016 a avut loc la Hotel Sheraton Bucureşti, ediţia a II-a a CONFERINŢEI NAŢIONALE, „PREVENIREA şi COMBATEREA FRAUDEI şi a CORUPŢIEI în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE, soluţii practice pentru funcţionarea...

Modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante

Publicat în revista nr. 126 – Martie 2018 Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 98/2017 privind funcţia...

CONFERINŢA NAŢIONALĂ PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 10 mai 2018, Hotel Intercontinental, București Evenimentul este livrat de o echipă de formatori şi traineri specializați: ● Marcel Bogdan PANDELICĂ, Președinte Autoritatea Națională pentru...

Ştefan-Radu Oprea Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Publicat în revista nr. 126 – martie 2018 Reporter: În programul de guvernare 2018-2020, la capitolul Politici publice privind IMM-urile, au fost precizate o serie de măsuri. Inte-resant pentru...

CONFERINŢA ANUALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE DIN ROMÂNIA

 10 – 11 mai 2018, Hotel Intercontinental, București Evenimentul va fi moderat de conf. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI AU FOST INVITAŢI: ● Rovana PLUMB, Ministrul Fondurilor Europene, tbc ●...

FUNCŢII SENSIBILE sau SENSIBILITATEA FUNCŢIILOR ?

Publicat în revista nr. 119 – August 2017 Viorel BULMEZ Specialist audit și control intern Prin materialul de faţă dorim să clarificăm unele aspecte referitoare la controversa creată în...

Rolul Comisiei de soluţionare contestaţii în cadrul PNDR 2014 – 2020

Publicat în revista nr. 115 – Aprilie 2017 Revista de Achiziţii Publice Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii “Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de...

Controlul intern managerial, piatra de temelie în achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 113 – Februarie 2017 Mircea Nicolae Cotoros Succesul unei entităţi, fie că este de drept public sau privat, constă în existenţa unui management eficient, ce presupune...

Mecanismul de feedback al pacientului în spitalele publice

Publicat în revista nr. 112 – Ianuarie 2017 În baza referatului Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, prin care se arată că reducerea vulnerabilităţilor, creşterea...

error: Content is protected !!