Opiniile specialistilor

La mulţi ani, stimaţi cititori ai Revistei de Achiziţii Publice! Vă doresc un an nou numai cu realizări şi plin de fericire! Această urare se potriveşte cu atât mai mult cu cât este anul 2016, anul în care trebuie îndeplinite majoritatea acţiunilor...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Interesul personal generator de conflict de interese în evaluarea ofertei

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere a conflictului de interese: “Conceptul de conflict de interese acoperă cel puţin orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii...

Criterii de atribuire a contractelor de achiziţie publică sub imperiul legislaţiei viitoare

avocat Alina GHIŢĂ – BWSP Hammond Bogaru & Associates Deşi noua lege a achiziţiilor publice a avut aprobarea de la Guvern în 27 octombrie 2015 trecând de toate comisiile în procedură de urgenţă, urma intrarea în vigoare a acesteia la 1 ianuarie 2016, lucru care nu s-a întâmplat....

Controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Regulamentul ce are ca obiect reglementarea metodologiei de control ex-post aplicată de către A.N.A.P. privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, a fost emis...

Notificarea prealabilă avantaj sau dezavantaj ?

Florentina DRĂGAN – Consilier soluţionare contestaţii Instituţia ”notificării” autorităţii contractante există în domeniul achiziţiilor publice încă din anul 2009 când a fost modificată O.U.G. nr. 34/2006 prin O.U.G. nr. 19/2009 reglementare...

Interesul personal generator de conflict de interese în evaluarea ofertei

md - confl.jpg

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere a conflictului de interese: “Conceptul de...

by Revista de Achizitii Publice

Controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

expost3

Regulamentul ce are ca obiect reglementarea metodologiei de control ex-post aplicată de către A.N.A.P. privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, a fost emis la propunerea A.N.A.P., în exercitarea funcţiei de control ex-post a achiziţiilor publice,...

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE

 25 – 28 februarie 2016   SINAIA, HOTEL RINA SINAIA  TRAINERI: O echipă de specialişti în gestiunea fondurilor structurale şi managementul proiectelor, condusă de specialist practician în accesarea fondurilor europene. CERTIFICARE: La...

Achiziţiile publice online şi utilizarea mijloacelor electronice în Strategia naţională privind achiziţiile publice

În Capitolul Strategiei naţionale privind achiziţiile publice intitulat Sporirea capacităţii autorităţilor contractante în utilizarea procedurilor on-line s-a prevăzut că un nou sistem electronic destinat achiziţiilor electronice...

R.A.P. în dialog cu specialiştii în achiziţii publice

Reporter: Apreciem profesionalismul şi implicarea dumnevoastră de-a lungul acestei perioade, în dezvoltarea sistemului naţional de achiziţii publice, iar în acest sens am dori să aflăm cum consideraţi că va evolua aplicativ,...

ACADEMIA DE IARNĂ ÎN ACHIZIŢII PUBLICE

 TRAINERI: • Marius GOGESCU – Specialist în achiziţii publice • Eduard BADEA – Specialist în achiziţii publice • Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) • Gelu CAZAN – Consultant achiziţii publice, Director General Ceparu...

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE

CursExpertAccesare

 25 – 28 februarie 2016   SINAIA, HOTEL RINA SINAIA  TRAINERI: O echipă de specialişti în gestiunea fondurilor structurale şi managementul proiectelor, condusă de specialist practician în...

MANAGEMENTUL GESTIUNII ŞI ARHIVĂRII DOCUMENTELOR. Organizare şi proceduri de lucru; arhivarea electronică.

 21 – 24 ianuarie 2016   SINAIA, HOTEL RINA SINAIA  TRAINER: Specialist în managementul gestiunii şi arhivării documentelor de la Arhivele Naţionale. CERTIFICARE: În urma evaluării, se...

Soluţii legale şi abordări unitare privind CODUL MUNCII 2016

14 – 17 ianuarie 2016   SINAIA, HOTEL RINA SINAIA  TRAINER: Avocat, expert în dreptul muncii şi dreptul securităţii sociale, preşedinte de onoare al Uniunii Naţionale a Experţilor în...

Interesul personal generator de conflict de interese în evaluarea ofertei

md - confl.jpg

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere a conflictului de interese: “Conceptul de...

Despre management şi manageri

1287655

Indiscutabil, unul din termenii frecvent utilizaţi în ultimii ani, de către specialişti, dar mai ales de către nespecialişti, este cel de MANAGEMENT. Justificările sunt numeroase, de la necesitatea...

Bugetarea pe programe – element al contabilităţii de gestiune

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. Clasificaţia bugetară...

Precizări privind licitaţia electronică şi catalogul electronic în noul proiect al legii achiziţiilor publice

Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică, în cadrul căreia sunt prezentate noi preţuri, revizuite în sens descrescător şi/sau noi valori aferente anumitor elemente ale...

error: Content is protected !!