Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 118 – Iulie 2017 Florentina DRĂGAN – Consilier soluţionare contestaţii Potrivit Raportului Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind revizuirea aplicării în practică a documentului european de achiziţii...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Analiza unora dintre motivele de excludere a candidatului/ ofertantului din procedurile de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 118 – Iulie 2017 Iuliana Negoiţă Managing Associate Zamfirescu Racoţi & Partners Articolele 164-171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice („Legea”) care implementează articolul 57 din Directiva 2014/24/UE („Directiva”) privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, stabilesc criteriile de excludere a operatorilor...

Inactivitatea fiscală în domeniul firmelor care participă la achiziţii publice

Publicat în revista nr. 118 – Iulie 2017 av Marius Vicentiu COLTUC Ofertanţii s-au obişnuit ca la fiecare procedură de atribuire, pentru care s-a publicat un anunţ de participare, să-şi pună şi următoarele întrebari: Cât este valoarea garanţiei de participare? Care este termenul...

In/utilitatea garanţiei de participare

Publicat în revista nr. 118 – Iulie 2017 ec. Ecaterina Milica Dobrotă, vicepreşedinte AEXA Ofertanţii s-au obişnuit ca la fiecare procedură de atribuire, pentru care s-a publicat un anunţ de participare, să-şi pună şi următoarele întrebari: Cât...

Consideraţii referitoare la Notificarea ANAP nr. 258/18.05.2017

Publicat în revista nr. 117 – Iunie 2017 Adrian Dospinescu Consultant investiţii & achiziţii publice Prezentul articol reprezintă doar o opinie personală şi reprezintă un punct de vedere ca urmare a experienţei subsemnatului în derularea procedurilor...

Achiziţii publice transparente în cadrul unităţilor sanitare

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Pornind de la referatul de aprobare al compartimentului integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, în baza Strategiei naţionale anticorupţie...

by Revista de Achizitii Publice

Un nou eveniment dedicat fenomenului achiziţiilor publice

Vineri 28 octombrie 2016 a avut loc la Hotel Sheraton Bucureşti, ediţia a II-a a CONFERINŢEI NAŢIONALE, „PREVENIREA şi COMBATEREA FRAUDEI şi a CORUPŢIEI în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE, soluţii practice pentru funcţionarea corectă a sistemului existent”. Evenimentul a fost moderat cu această ocazie, de lect. dr. Petrică Mihail MARCOCI,...

Modificări cu impact asupra legislaţiei achiziţiilor publice

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016 Executivul a adoptat de curând Ordonanţa de urgenţă nr.58/2016, care modifică şi completează unele acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, în contextul...

IMM-urile nu mai pot beneficia de anumite facilităţi în domeniul achiziţiilor

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738 din 22 septembrie 2016,...

Modificări legislative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, în contextul îndeplinirii condiționalităților ex-ante

Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică și completează unele acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, în contextul îndeplinirii condiționalităților ex-ante ce îi revin României în...

REUNIUNEA ANUALĂ A EXPERŢILOR ŞI SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

Hotel Athenee Palace Hilton, Bucureşti 21 septembrie 2017 cu tema: disfuncţionalităţi în noul sistem electronic şi remedierea acestora; soluţii în metodologia de modificare a contractelor de achiziţii publice; răspunderea juridică a personalului din sfera achiziţiilor publice SPEAKERI ...

PRACTICA UTILIZĂRII PLATFORMEI SEAP în noile condiții legislative

08 IUNIE 2017 Centrul de conferinţe Editura EAGroup, Bucureşti SPEAKER: Marius GOGESCU, consultant S.E.A.P., expert/specialist în achiziţii publice, formator cu experienţă atât în derularea achiziţiilor publice, cât şi ca trainer de profil, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea...

CONFERINŢA ANUALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE DIN ROMÂNIA

Cu tema: efectele implementării noului cadru legislativ, nereguli şi soluţii 11 – 12 MAI 2017 Hotel Athenee Palace Hilton, București Evenimentul va fi moderat de av. Calin ALEXE şi lector univ....

ACADEMIA de ACHIZIŢII PUBLICE – soluţii în aplicarea noului cadru legislativ în domeniul achiziţiilor publice în anul 2017

9 – 12 FEBRUARIE 2017,  SINAIA – HOTEL RINA SINAIA SPEAKERI INVITAŢI • Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP); • Specialişti din cadrul Consiliului...

Rolul Comisiei de soluţionare contestaţii în cadrul PNDR 2014 – 2020

Publicat în revista nr. 115 – Aprilie 2017 Revista de Achiziţii Publice Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de selecţie şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurii “Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de...

Controlul intern managerial, piatra de temelie în achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 113 – Februarie 2017 Mircea Nicolae Cotoros Succesul unei entităţi, fie că este de drept public sau privat, constă în existenţa unui management eficient, ce presupune...

Mecanismul de feedback al pacientului în spitalele publice

Publicat în revista nr. 112 – Ianuarie 2017 În baza referatului Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, prin care se arată că reducerea vulnerabilităţilor, creşterea...

Inventarierea şi transferul bunurilor proprietate publică începând cu anul 2017

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Legea nr.224/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, a fost publicată în Monitorul Oficial...

error: Content is protected !!