Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 107 – August 2016 Florin IRIMIA – Avocat Asociat Ceparu şi Irimia Noua legislaţie a achiziţiilor publice este aplicată de aproximativ 3 luni, o perioadă rezonabilă pentru a realiza un prim bilanţ din perspectivă...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Din jurisprudenţa CJUE C – 396/14 MT Højgaard A/S, Züblin A/S vs. Banedanmark

Publicat în revista nr. 107 – August 2016 Gheorghe Cazan Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare de către Klagenævnet for Udbud (Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor în materie de Achiziţii Publice din Danemarca) în ceea ce priveşte interpretarea principiului egalităţii de tratament a operatorilor economici, care figurează la articolul...

Achiziţiile publice directe în viziunea Legii 98/2016

Publicat în revista nr. 107 – August 2016 Av. Mihai MATEI, Bogaru, Braun Noviello & Associates Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 390 din 23 mai şi a intrat în vigoare în data de 26 mai. Documentul face parte dintr-un pachet...

Inadmisibilitatea, prematuritatea, tardivitatea formulării contestaţiei în domeniul achiziţiilor publice

Publicat în revista nr. 107 – August 2016 Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Excepţiile procesuale reprezintă o instituţie fundamentală a dreptului procesual civil, care completează procedura de soluţionare a contestaţiilor formulate...

Înlocuirea întregii echipe a subcontractantului/ terţului, pentru un expert neconform, sau doar a expertului ?

Publicat în revista nr. 107 – August 2016 Ecaterina Milica Dobrotă, vicepreşedinte AEXA Pentru a-şi demonstra potenţialul financiar şi economic, precum şi cel tehnic şi/sau profesional, în scopul de a fi admisă să participe la o procedură, o societate...

Inadmisibilitatea, prematuritatea, tardivitatea formulării contestaţiei în domeniul achiziţiilor publice

16

Publicat în revista nr. 107 – August 2016 Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Excepţiile procesuale reprezintă o instituţie fundamentală a dreptului procesual civil, care...

by Revista de Achizitii Publice

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1284/2016

Ue Unione Europea Bruxelles

Ministerul Fondurilor Europene a emis Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, in vigoare de la 12 august 2016. Ordin se aplică pentru: fondurile europene structurale şi de investiţii...

Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016-2020, a fost aprobată de Guvern

Strategia pentru dezvoltarea funcției publice (SDFP) pentru 2016-2020, aprobată de Guvern include un set de acțiuni, cu termene-țintă, pentru îmbunătățirea performanței profesionale, transparența, prevenirea corupției, integritatea...

ANAP eficientizează procesul de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire transmise în SEAP

Agenția Națională pentru Achiziții Publice informează autoritățile contractante că procesul de evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii...

A aparut un nou tip de anunturi de achizitii publice

Licitatia.ro- lider in domeniul monitorizarii licitatiilor publice anunta ca incepnad cu luna iulie 2016 monitorizeaza si noul tip de anunturi de achizitii publice si anume : Anunt de consultare a pietei. Anunt de consultarea pietei, un...

EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE. Soluţii în aplicarea noului cadru legislativ în domeniul achiziţiilor publice.

email

23 – 28 AUGUST  2016, MAMAIA, HOTEL Riviera TRAINERI:  Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP); Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare...

EXPERT PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI. priorităţi identificate, soluţii, acţiuni şi măsuri privind prevenirea şi combaterea corupţiei.

CORUPTIE

09 – 14 IULIE 2016, MAMAIA, HOTEL CONDOR TRAINER: Formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, specializarea şi perfecţionarea avocaţilor în...

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE EUROPENE. Practica noilor politici de achiziţii publice necesare derulării unui proiect finanţat din fonduri europene

26 – 31 IULIE 2016, MAMAIA, HOTEL RIVIERA TRAINER: O echipă de specialişti în gestiunea fondurilor structurale şi managementul proiectelor, condusă de Conf. univ. dr. de la Academia de Studii Economice...

PREVENIREA FRAUDEI ŞI A CORUPŢIEI ÎN SISTEMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE. Experienţă, provocări, soluţii de evitare a neregulilor şi investigare.

26 – 31 IULIE 2016, MAMAIA, HOTEL CONDOR TRAINER: Formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, specializarea şi perfecţionarea avocaţilor în...

Utilizarea Noului Document unic pentru achizițiile publice europene

doc-unic

European Single Procurement Document – ESPD, sau Noul “Document unic pentru achiziţiile publice europene” a fost adoptat la 5 ianuarie 2016, având la bază un Regulament specific de...

Interesul personal generator de conflict de interese în evaluarea ofertei

md - confl.jpg

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere a conflictului de interese: “Conceptul de...

Despre management şi manageri

Indiscutabil, unul din termenii frecvent utilizaţi în ultimii ani, de către specialişti, dar mai ales de către nespecialişti, este cel de MANAGEMENT. Justificările sunt numeroase, de la necesitatea...

Bugetarea pe programe – element al contabilităţii de gestiune

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. Clasificaţia bugetară...

error: Content is protected !!