Opiniile specialistilor

După cum deja se cunoaşte de către cei interesaţi, la data de 22.07.2015, Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică, pe website-ul propriu[1], două proiecte de acte normative pe cât de importate, pe atât de aşteptate, şi anume...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Se transformă terţul susţinător în subcontractant/executant?

Mult aşteptatul proiect de lege privind achiziţiile publice de transpunere a Directivei nr. 2014/24/UE privind achiziţiile publice a fost pus în dezbatere publică potrivit Legii nr. 52/2003[1]. Procedând la analizarea acestui proiect de act normativ, referitor la instituţia terţului susţinător, iniţiatorul a elaborat următoarele prevederi: „art. 176. (1) Operatorul economic are...

Tendinţe în noua lege a achiziţiilor publice. Centralizare şi uniformizare a cererii autorităţilor contractante?

Proiectul legii achiziţiilor publice clasice, aflat în procedură de consultare publică din luna iulie 2015,  confirmă materializarea unei tendinţe a pieţei achiziţiilor publice europene pe care am anunţat-o încă din primele luni ale anului precedent, cu ocazia adoptării pachetului de...

Respingerea ofertantului pentru neplata datoriilor

Una dintre cerinţele de calificare, în mod frecvent impusă prin Fişa de date a achiziţiei, se referă la neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006. Ca modalitate de îndeplinire/documente justificative, autoritatea contractantă solicită: -...

Liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi – reglementarea conceptului la nivelul directivelor europene şi exemple de bună practică

La nivelul acquisului comunitar, conceptul de „liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi” şi-a găsit reglementarea încă din anul 1992, prin cele trei directive care au legiferat domeniul achiziţiilor publice, respectiv: Directiva 92/50/CEE a Consiliului...

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice are presedinte

1dfa3a7

Roxana Manzatu este presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice Roxana Manzatu este noul presedinte al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice conform Deciziei nr. 204 din M. Of. Partea...

Autor: Revista de Achizitii Publice

Guvernul lansează o platformă online de consultare a strategiei şi pachetulului de legi în domeniul achiziţiilor publice

snap

Ioana Petrescu, fostul ministru al Finantelor a anuntat ca a fost lansata platforma online consultareap.gov.ro. Este un site dedicat procesului de consultare publica pentru Strategie si pachetul de legi in domeniul achizitiilor publice. “Mesaj pentru toti cei interesati de noul pachet legislativ pe achizitii publice si noua Strategie Nationala...

Rolul trezoreriei în efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi ale instituţiilor publice

Instituţiile publice au obligaţia să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi prin Trezoreria Statului. Este interzis instituţiilor publice să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi prin bănci, cu excepţia încasărilor...

Transpunerea directivelor în linie dreaptă. Proiecte legislative în dezbatere: clasica, remediile şi căile de atac

Transpunerea noilor directive europene în domeniul achizițiilor a intrat în linie dreaptă. Pe site-ul A.N.R.M.A.P -ului (viitorul A.N.A.P.) au fost publicate Legea privind achiziţiile publice clasice care reglementează modul de...

Noi reguli de comunicare prin proiectul Legii privind achizițiile publice

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea, prevăzute în prezenta lege, trebuie să fie transmise în scris, prin mijloace electronice. Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică, precum şi...

MANAGEMENTUL RISCULUI ŞI GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

eag

17 – 20 SEPTEMBRIE 2015, PREDEAL, HOTEL CARPAŢI OBIECTIVE: Cursul se adresează auditorilor, managerilor, persoanelor cu atribuţii de control, evaluatorilor, persoanelor responsabile cu implementarea,...

MANAGEMENTUL ŞI GESTIUNEA DEŞEURILOR

eag

17 – 20 SEPTEMBRIE 2015, PREDEAL, HOTEL CARPAŢI OBIECTIVE: Cursul se adresează reprezentanţilor autorităţilor, companiilor, organizaţiilor generatoare/producătoare/colectoare/etc. de deşeuri....

CONTROL INTERN ŞI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

17 – 20 SEPTEMBRIE 2015, PREDEAL, HOTEL CARPAŢI OBIECTIVE: Cursul se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentelor de control intern/control financiar preventiv,...

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

17 – 19 SEPTEMBRIE 2015, BUCUREŞTI – Centrul de conferinţe EAG, str. Biserica Amzei nr. 29 OBIECTIVE: Scopul acestui curs de pregătire este de a informa cursantul cu privire la metodologia de accesare...

Despre management şi manageri

Manager

Indiscutabil, unul din termenii frecvent utilizaţi în ultimii ani, de către specialişti, dar mai ales de către nespecialişti, este cel de MANAGEMENT. Justificările sunt numeroase, de la necesitatea...

Bugetarea pe programe – element al contabilităţii de gestiune

cost-accounting-and-management

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. Clasificaţia bugetară...

Precizări privind licitaţia electronică şi catalogul electronic în noul proiect al legii achiziţiilor publice

Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică, în cadrul căreia sunt prezentate noi preţuri, revizuite în sens descrescător şi/sau noi valori aferente anumitor elemente ale...

Din jurisprudenţa CJUE. C – 451/08 Helmut Müller GmbH vs Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania), în ceea ce priveşte interpretarea noţiunii...

error: Content is protected !!