Opiniile specialistilor

În mod evident, anul 2015 a reprezentat un an al reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel naţional. După cum este cunoscut, urmare adoptării la începutul anului precedent a noului pachet legislativ de modificare a Directivelor...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Prevenirea, identificarea şi remedierea conflictului de interese în noul proiect de lege privind atribuirea contractelor de achiziţie publică

Asigurarea transparenţei şi corectitudinii procedurilor de achiziţie publică reprezintă unul dintre principalele deziderate ale instituţiilor europene. În vederea atingerii lui, legislaţia europeană în domeniu, respectiv Directiva 2014/24/UE, art. 24, recomandă statelor membre UE să se asigure că autorităţile contractante iau măsurile adecvate pentru a preveni, identifica şi remedia...

Cooperarea Public-Public în achiziţiile publice şi regula ”In-house”

Noile Directive europene în materie de achiziţii publice încearcă să facă un pic de ordine în această problematică complicată şi, într-o oarecare măsură, acest deziderat este atins. În cadrul considerentelor la Directive, se afirmă faptul că  există un nivel considerabil de incertitudine...

Se transformă terţul susţinător în subcontractant/executant?

Mult aşteptatul proiect de lege privind achiziţiile publice de transpunere a Directivei nr. 2014/24/UE privind achiziţiile publice a fost pus în dezbatere publică potrivit Legii nr. 52/2003[1]. Procedând la analizarea acestui proiect de act normativ, referitor...

Tendinţe în noua lege a achiziţiilor publice. Centralizare şi uniformizare a cererii autorităţilor contractante?

Proiectul legii achiziţiilor publice clasice, aflat în procedură de consultare publică din luna iulie 2015,  confirmă materializarea unei tendinţe a pieţei achiziţiilor publice europene pe care am anunţat-o încă din primele luni ale anului precedent, cu...

Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica despre neregulile din zona achizițiilor publice

WP_20150917_021

Pe 17 septembrie 2015, la Hotel Athenee Palace Hilton din Bucureşti,  Revista de Achiziţii Pubice  a organizat Conferinţa Naţională cu tema Metode de prevenire a corupţiei, antifrauda şi consolidarea...

by Revista de Achizitii Publice

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice are presedinte

1dfa3a7

Roxana Manzatu este presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice Roxana Manzatu este noul presedinte al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice conform Deciziei nr. 204 din M. Of. Partea I nr. 669 din 2 septembrie 2015. Fostul Secretar de stat din cadrul Ministrului Fondurilor Europe are 35 de ani si este licentiat în Stiințe Politice in...

Guvernul lansează o platformă online de consultare a strategiei şi pachetulului de legi în domeniul achiziţiilor publice

Ioana Petrescu, fostul ministru al Finantelor a anuntat ca a fost lansata platforma online consultareap.gov.ro. Este un site dedicat procesului de consultare publica pentru Strategie si pachetul de legi in domeniul achizitiilor publice. “Mesaj...

Rolul trezoreriei în efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi ale instituţiilor publice

Instituţiile publice au obligaţia să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi prin Trezoreria Statului. Este interzis instituţiilor publice să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi prin bănci, cu excepţia încasărilor...

Transpunerea directivelor în linie dreaptă. Proiecte legislative în dezbatere: clasica, remediile şi căile de atac

Transpunerea noilor directive europene în domeniul achizițiilor a intrat în linie dreaptă. Pe site-ul A.N.R.M.A.P -ului (viitorul A.N.A.P.) au fost publicate Legea privind achiziţiile publice clasice care reglementează modul de...

NOUL COD AL CONTROLULUI INTERN / MANAGERIAL ÎN CADRUL ENTITĂŢILOR PUBLICE

LOGO EAG 2014

03 – 06 decembrie 2015   SINAIA, HOTEL RINA SINAIA  TRAINER: Specialişti în control şi audit din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Formatori specializaţi în controlul sistemelor de...

MANAGEMENTUL INSTITUŢIEI PURTĂTORULUI DE CUVÂNT. Imaginea şi relațiile publice ale instituției / companiei

LOGO EAG 2014

03 – 06 decembrie 2015   SINAIA, HOTEL RINA SINAIA  OBIECTIVE: Cursul se adresează persoanelor care doresc să se perfecţioneze în comunicare, relaţii publice şi interacţiune cu presa în...

EVALUATOR DE COMPETENŢE PROFESIONALE

03 – 06 decembrie 2015   SINAIA, HOTEL RINA SINAIA  TRAINER: Profesor ASE Bucureşti, specialist în Management şi Evaluare profesională CERTIFICARE: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT...

MANAGEMENTUL GESTIUNII ŞI ARHIVĂRII DOCUMENTELOR Organizare şi proceduri de lucru; arhivarea electronică.

03 – 06 decembrie 2015   SINAIA, HOTEL RINA SINAIA  OBIECTIVE: Cursul asigură o formare completă (teoretică şi practică) în domeniul gestionării şi arhivării documentelor şi se adresează...

Despre management şi manageri

1287655

Indiscutabil, unul din termenii frecvent utilizaţi în ultimii ani, de către specialişti, dar mai ales de către nespecialişti, este cel de MANAGEMENT. Justificările sunt numeroase, de la necesitatea...

Bugetarea pe programe – element al contabilităţii de gestiune

accounting

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. Clasificaţia bugetară...

Precizări privind licitaţia electronică şi catalogul electronic în noul proiect al legii achiziţiilor publice

Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică, în cadrul căreia sunt prezentate noi preţuri, revizuite în sens descrescător şi/sau noi valori aferente anumitor elemente ale...

Din jurisprudenţa CJUE. C – 451/08 Helmut Müller GmbH vs Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania), în ceea ce priveşte interpretarea noţiunii...

error: Content is protected !!