Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 110 – Noiembrie 2016 Adelina VRÂNCIANU În funcţie de nevoile proprii şi de obiectul contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are dreptul de a stabili criterii de calificare şi selecţie în documentaţia...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Conflictul de interese în domeniul achiziţiilor publice începând cu iunie 2017

Publicat în revista nr. 110 – Noiembrie 2016 Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii În cursul anului 2016 au fost aprobate o serie de acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice precum Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative...

Câteva consideraţii privind calificarea legală a autorităţii contractante şi a alegerii contractului de concesiune de servicii

Publicat în revista nr. 110 – Noiembrie 2016 Ec. Aurora Violeta AMUZESCU Direcţia achiziţii publice – Consiliul Judeţean Dâmboviţa În cursul anului 2016 au fost aprobate o serie de acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice precum Legea nr.98/2016 privind...

Protecţia informaţiilor confidenţiale în noile proceduri de achiziţii publice

Publicat în revista nr. 110 – Noiembrie 2016 Av. Andrei Pavel – Bogaru, Braun Noviello & Associates În sfera domeniului public, probabil una dintre cele mai îndelungate preocupări atât din perspectiva politicilor publice, cât şi din cea a tehnicii...

Subcontractarea. Privire comparată între vechi şi nou (I)

Publicat în revista nr. 110 – Noiembrie 2016 Av. Daniel Stiger Încep prezentul articol cu precizarea că studiul comparat pe care intenţionez să îl creionez instituţiei subcontractării prin prisma atât a noilor cât şi a vechilor reglementări privind...

Un nou eveniment dedicat fenomenului achiziţiilor publice

conf-1

Vineri 28 octombrie 2016 a avut loc la Hotel Sheraton Bucureşti, ediţia a II-a a CONFERINŢEI NAŢIONALE, „PREVENIREA şi COMBATEREA FRAUDEI şi a CORUPŢIEI în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE, soluţii...

by Revista de Achizitii Publice

Modificări cu impact asupra legislaţiei achiziţiilor publice

14-2

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016 Executivul a adoptat de curând Ordonanţa de urgenţă nr.58/2016, care modifică şi completează unele acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, în contextul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante ce îi revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. Este...

IMM-urile nu mai pot beneficia de anumite facilităţi în domeniul achiziţiilor

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738 din 22 septembrie 2016,...

Modificări legislative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, în contextul îndeplinirii condiționalităților ex-ante

Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică și completează unele acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, în contextul îndeplinirii condiționalităților ex-ante ce îi revin României în...

Inadmisibilitatea, prematuritatea, tardivitatea formulării contestaţiei în domeniul achiziţiilor publice

Publicat în revista nr. 107 – August 2016 Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Excepţiile procesuale reprezintă o instituţie fundamentală a dreptului procesual civil, care completează procedura de soluţionare...

FORUMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE Soluţii în aplicarea celor mai noi modificări legislative

20160930_101221

28 noiembrie 2016, Bucureşti, Hotel Sheraton SPEAKERI INVITAŢI Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP); Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare...

CONFERINŢA NAŢIONALĂ PREVENIREA şi COMBATEREA FRAUDEI şi a CORUPŢIEI în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE

justitie-politica

Soluţii practice pentru funcţionarea corectă a sistemului existent Athénée Palace Hilton Bucureşti, Centrul de conferinţe Regina Maria 28 octombrie 2016 OBIECTIVE: Evenimentul se doreşte o informare,...

EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE. Soluţii în aplicarea noului cadru legislativ în domeniul achiziţiilor publice.

03 – 06 noiembrie 2016 TRAINERI:  Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP); Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor...

EXPERT PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI. Priorităţi identificate, soluţii, acţiuni şi măsuri privind prevenirea şi combaterea corupţiei.

17 – 20 NOIEMBRIE 2016, SINAIA, HOTEL RINA SINAIA TRAINER: Formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, specializarea şi perfecţionarea avocaţilor...

Managementul mobilităţii interne

40

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016 Ordonanţa de urgenţă nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj...

Organizarea şi gestionarea cazierului fiscal

41

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea...

Utilizarea Noului Document unic pentru achizițiile publice europene

European Single Procurement Document – ESPD, sau Noul “Document unic pentru achiziţiile publice europene” a fost adoptat la 5 ianuarie 2016, având la bază un Regulament specific de...

Interesul personal generator de conflict de interese în evaluarea ofertei

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere a conflictului de interese: “Conceptul de...

error: Content is protected !!