Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 113 – Februarie 2017 ec. Aurora Violeta Amuzescu Expert achiziţii publice Direcţia achiziţii publice – Consiliul Judeţean Dâmboviţa Se observă, la început de an, perturbări în derularea achiziţiilor publice prin...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

punct de vedere cu privire la interpretarea prevederilor legale în ceea ce priveşte modalitatea alegerii procedurii de atribuire, conform Legii 98/2016 şi a H.G. 395/2016

Publicat în revista nr. 113 – Februarie 2017 Adrian Dospinescu Una din etapele procesului de planificare a achiziţiilor publice este şi modalitatea alegerii procedurii de atribuire. Acest subiect este amplu dezbătut în prezent la nivelul autorităţilor contractante, fiind o etapa decisivă în procesul achiziţiei publice. Alegerea procedurii de atribuire se determină în baza valorii...

achiziţiile publice realizate prin mijloace electronice în contextul modificărilor impuse de noul cadru legislativ în materia achiziţiilor publice – aspecte practice

Publicat în revista nr. 113 – Februarie 2017 Ec. Johann Nunweiler Cons. jur. Silvia Barbulescu Pornind de la premisa că utilizarea achiziţiilor publice electronice contribuie într-o manieră semnificativă la îmbunătăţirea accesibilităţii, transparenţei, competitivităţii şi nu...

Instrucţiunea nr. 1 a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice din 11.01.2017

Publicat în revista nr. 113 – Februarie 2017 Av. Alexandru Vlasceanu Cu titlu de noutate, evidenţiez faptul că în Monitorul Oficial nr. 32 din data de 11 ianuarie 2017 a fost publicată Instrucţiunea nr. 1 a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii...

Limitele în care autorităţile contractante pot desfăşura consultări ale pieţei şi pot implica ofertanţii sau candidaţii în pregătirea procedurii de atribuire

Publicat în revista nr. 113 – Februarie 2017 Av. Iuliana Negoiţă O instituţie nou introdusă prin pachetul de legi privind achiziţiile publice este cea privind consultarea pieţei înainte de realizarea achiziţiei. Subiectul face necesare unele precizări...

Achiziţii publice transparente în cadrul unităţilor sanitare

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Pornind de la referatul de aprobare al compartimentului integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, în baza Strategiei naţionale anticorupţie...

by Revista de Achizitii Publice

Un nou eveniment dedicat fenomenului achiziţiilor publice

Vineri 28 octombrie 2016 a avut loc la Hotel Sheraton Bucureşti, ediţia a II-a a CONFERINŢEI NAŢIONALE, „PREVENIREA şi COMBATEREA FRAUDEI şi a CORUPŢIEI în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE, soluţii practice pentru funcţionarea corectă a sistemului existent”. Evenimentul a fost moderat cu această ocazie, de lect. dr. Petrică Mihail MARCOCI,...

Modificări cu impact asupra legislaţiei achiziţiilor publice

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016 Executivul a adoptat de curând Ordonanţa de urgenţă nr.58/2016, care modifică şi completează unele acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, în contextul...

IMM-urile nu mai pot beneficia de anumite facilităţi în domeniul achiziţiilor

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738 din 22 septembrie 2016,...

Modificări legislative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, în contextul îndeplinirii condiționalităților ex-ante

Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care modifică și completează unele acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, în contextul îndeplinirii condiționalităților ex-ante ce îi revin României în...

PRACTICA UTILIZĂRII PLATFORMEI SEAP în 2017

30 MARTIE 2017 Centrul de conferinţe Editura EAGroup, Bucureşti Seminarul se adresează participanţilor în sistemul de achiziţii publice, indiferent de nivelul cunoștințelor în domeniu, adresându-se...

ACADEMIA de ACHIZIŢII PUBLICE – soluţii în aplicarea noului cadru legislativ în domeniul achiziţiilor publice în anul 2017

9 – 12 FEBRUARIE 2017,  SINAIA – HOTEL RINA SINAIA SPEAKERI INVITAŢI • Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP); • Specialişti din cadrul Consiliului...

FORUMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE Soluţii în aplicarea celor mai noi modificări legislative

28 noiembrie 2016, Bucureşti, Hotel Sheraton SPEAKERI INVITAŢI Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP); Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare...

CONFERINŢA NAŢIONALĂ PREVENIREA şi COMBATEREA FRAUDEI şi a CORUPŢIEI în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE

Soluţii practice pentru funcţionarea corectă a sistemului existent Athénée Palace Hilton Bucureşti, Centrul de conferinţe Regina Maria 28 octombrie 2016 OBIECTIVE: Evenimentul se doreşte o informare,...

Controlul intern managerial, piatra de temelie în achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 113 – Februarie 2017 Mircea Nicolae Cotoros Succesul unei entităţi, fie că este de drept public sau privat, constă în existenţa unui management eficient, ce presupune...

Mecanismul de feedback al pacientului în spitalele publice

Publicat în revista nr. 112 – Ianuarie 2017 În baza referatului Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, prin care se arată că reducerea vulnerabilităţilor, creşterea...

Inventarierea şi transferul bunurilor proprietate publică începând cu anul 2017

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Legea nr.224/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, a fost publicată în Monitorul Oficial...

Managementul mobilităţii interne

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016 Ordonanţa de urgenţă nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj...

error: Content is protected !!