Opiniile specialistilor

Cons. jur. Silvia Bărbulescu, Expert achiziţii publice Publicat în numarul 102 al Revistei de Achizitii Publice. Pornind de la premisa că pe perioada derulării unui contract de achiziţie publică poate apărea necesitatea adaptării conţinutului acestuia,...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Sfera ratione personae a Directivei 2014/24/UE privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE

Av. Iuliana LEON Publicat în numrul 103 al Revistei de Achizitii Publice. Anumite concepte din directivele care reglementează domeniul achiziţiilor publice se regăsesc consacrate aproape identic de la publicarea actelor normative europene adoptate în cadrul primelor procese de legiferare şi până în prezent. Se poate considera că acestea reprezintă repere destinate să ofere predictibilitate...

Noul pachet legislativ şi criminalitatea sistemică din domeniul achiziţiilor publice

Dr. Petrică Mihail MARCOCI, Lector universitar Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Publicat în numrul 103 al Revistei de Achizitii Publice. Achiziţiile publice reprezintă un domeniu esenţial al economiei care interferează cu realitatea juridică, economică şi tehnică a societăţii...

Instrucțiunea nr.2/2016 adaugă la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006 ?

Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Publicat în numarul 103 al Revistei de Achizitii Publice. După aproximativ 10 ani de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 şi H.G. nr. 925/ 2006, legiuitorul, în prag de abrogare a actelor normative în...

Adevărata faţă a terţului susţinător- executant al contractului

Ec. Ecaterina Milica DOBROTĂ vicepreşedinte AEXA Publicat în numrul 103 al Revistei de Achizitii Publice. Din multitudinea de hotărâri în materia achiziţiilor publice, pronuntaţe în ultimii ani de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), cea mai spectaculoasă...

„Cele patru legi ale achiziţiilor publice, vor impacta absorbţia de fonduri nerambursabile şi de fonduri europene”

?

Conferinţa de presă A.N.A.P., marţi, 12 Apr 2016, 11:30 Marţi 12 aprilie 2016, începând cu orele 11, la sediul Ministerului Finanțelor Publice a avut loc conferinţa de presă susținută de Președintele...

by Revista de Achizitii Publice

Câteva comentarii despre primul draft al normelor metodologice privind achizițiile publice în sectorul „clasic”

business, interview, employment and office concept - business team with tablet pc computer interviewing or firing worker in office

Gheorghe CAZAN – Director General Ceparu şi Irimia Consulting Să începem cu cîteva citate din Strategia Națională în domeniul Achizițiilor Publice: ”Potrivit analizelor întreprinse, actualele proceduri de atribuire din România sunt ineficiente, îngreunate de bariere birocratice și nu urmăresc o eficiență a utilizării fondurilor,...

Noi modificări la sistemul unitar de pensii publice

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 986 din 31 decembrie 2015. “Având în vedere obligaţia...

Interesul personal generator de conflict de interese în evaluarea ofertei

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere a conflictului de interese: “Conceptul de conflict de interese acoperă cel...

Controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Regulamentul ce are ca obiect reglementarea metodologiei de control ex-post aplicată de către A.N.A.P. privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune...

Ce se intampla cu sistemul achizitiilor publice ?

Răspunsul privind viitorul sistemului de achiziţii publice îl veţi afla la:  Conferinţa Naţională Anuală de Achiziţii Publice  12 – 13 mai 2016   Hotel Athénée Palace Hilton, Bucureşti MODERATOR EVENIMENT: av. Călin ALEXE, expert practician în problematica achiziţiilor publice Obiectivele...

Conferinţa Naţională Anuală de Achiziţii Publice. Schimbări fundamentale, riscuri şi soluţii în abordarea noului sistem de achiziţii publice din România.

55

Evenimentul aflat la ediţia a X-a, a fost de-a lungul timpului un prilej de întâlnire între reprezentanţii instituţiilor implicate în legiferarea achiziţiilor publice şi practicienii în domeniu,...

FORUMUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE. Riscuri, nereguli şi soluţii în abordarea noilor modificări legislative

Forumul se adresează persoanelor interesate de problematica achiziţiilor publice şi are ca obiectiv pregătirea acestora astfel încât să aplice cu profesionalism noile acte normative în sensul interpretării...

EXPERT PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI

 24 – 27 MARTIE 2016   SINAIA, HOTEL RINA SINAIA TRAINER: Lect. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI, formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei,...

Utilizarea Noului Document unic pentru achizițiile publice europene

doc-unic

European Single Procurement Document – ESPD, sau Noul “Document unic pentru achiziţiile publice europene” a fost adoptat la 5 ianuarie 2016, având la bază un Regulament specific de...

Interesul personal generator de conflict de interese în evaluarea ofertei

md - confl.jpg

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere a conflictului de interese: “Conceptul de...

Despre management şi manageri

Indiscutabil, unul din termenii frecvent utilizaţi în ultimii ani, de către specialişti, dar mai ales de către nespecialişti, este cel de MANAGEMENT. Justificările sunt numeroase, de la necesitatea...

Bugetarea pe programe – element al contabilităţii de gestiune

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. Clasificaţia bugetară...

error: Content is protected !!