Analiza unora dintre motivele de excludere a candidatului/ ofertantului din procedurile de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 118 – Iulie 2017

Iuliana Negoiţă
Managing Associate Zamfirescu Racoţi & Partners

Articolele 164-171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice („Legea”) care implementează articolul 57 din Directiva 2014/24/UE („Directiva”) privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, stabilesc criteriile de excludere a operatorilor economici din procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, motive care pot fi împărţite în obligatorii şi opţionale.
În plus, dispoziţiile legale stabilesc pentru prima dată şi aşa-zisul mecanism de „autocurăţare” (self-cleaning) care permite operatorilor economici să îşi demonstreze capacitatea de a se califica pentru participarea în procedura de atribuire în ciuda existenţei unor motive de excludere. Desigur, acest mecanism nu este aplicabil în situaţiile care determină excluderea obligatorie din procedurile de achiziţie publică.
Fără a insista asupra motivelor obligatorii de excludere, semnalăm doar faptul că acestea sunt legate de existenţa unei condamnări a operatorului economic prin hotărâre definitivă a instanţei, pentru comiterea unor infracţiuni grave (cu titlu de exemplu, terorism, infracţiuni de corupţie, spălarea banilor etc.)…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.