ASPECTE PRACTICE PRIVIND RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ, CONTRAVENȚIONALĂ ȘI PENALĂ ÎN SARCINA ANGAJAŢILOR DIN SECTORUL PUBLIC

22 – 25 FEBRUARIE 2018, SINAIA, HOTEL RINA SINAIA

TRAINER:

Lect. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI, formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, specializarea şi perfecţionarea avocaţilor în problematica dreptului penal special şi dreptul procesual penal, arbitru comercial, expert în investigarea fraudelor economice/informatice şi managementul investigării macrocriminalităţii.

CERTIFICARE: Pentru economişti şi alte ocupaţii interesate, se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE, iar pentru jurişti, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

DESCARCĂ OFERTA

TEME ŞI DEZBATERI  PRIVIND:

Cadrul legal aplicabil și obligațiile categoriilor de personal în cadrul autorităților și instituțiilor publice; Tipuri de răspundere provenite din atribuțiile acestora:

·  persoanele care exercită o funcție de demnitate publică la nivel național sau local: deputații și senatorii, membrii Guvernului (miniștrii și asimilații acestora), secretarii și subsecretarii de stat și asimilații acestora, aleșii locali (consilierii locali, județeni);

·  personalul contractual, respectiv salariații din sistemul public: statutul lor juridic este unul de drept privat, cu anumite particularități generate de faptul că ele se circumscriu sintagmei de personal bugetar, iar veniturile lor salariale sunt asigurate de la bugetul de stat;

·  funcționarii publici: persoanele numite într-o funcție publică al căror statut juridic general este reglementat de Legea nr. 188/1999 cu modificările și completările ulterioare: polițiștii, personalul diplomatic și consular, funcționarii parlamentari, personalul vamal, etc.

Condițiile și elementele anagajării răspunderii administrative a angajaţilor din sectorul public: raportul responsabilitate – răspundere.

Formele răspunderii specifice administrative:

·  răspunderea administrativ disciplinară: condițiile: fapta, intenția și culpa;  sancțiunile și sancțiunile speciale când abaterea administrativă are un anume caracter; procedura: constatarea faptei, termenul de prescripție;
·  răspunderea administrativ –  patrimonială:  îndreptată numai împotriva autorității pârâte; îndreptată exclusiv împotriva funcționarului public; îndreptată concomitent împotriva autorității și a funcționarului public…

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 15 februarie 2018 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Coordonator eveniment: Andreea LUNGU 0753.025.991

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.