BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIŢII PUBLICE – abordare, strategie și practica în materia achizițiilor publice

23 – 26 NOIEMBRIE 2017, SIBIU, HOTEL ÎMPARATUL ROMANILOR

TRAINERI:

Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP);

Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);
Gelu CAZAN, consultant în achiziţii publice

CERTIFICARE: La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICECod COR 214946 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

DESCARCĂ OFERTA

PREZENTĂRI, ABORDĂRI TEMATICE ŞI DEZBATERI:

NOU! Instrucțiuni ANAP  nr. 1,2 și 3/2017 – completări și precizări de interpretare.

Normele metodologice de aplicare a noii legislaţii privind achiziţiile publice: Legea nr.174/2017 privind OUG nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra achizițiilor publice.

Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:

• pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă;

• detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP;

• alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul;

• procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) ca regulă pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificată iniţiată prin publicarea în SEAP a unui anunţ de participare simplificat;

• evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora în orice moment;

• eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”; identificarea de către  comisia de evaluare a elementelor de preţ ce diferă cu mult de ale pieţei.

Bune practici privind organizarea, planificarea achizițiilor, forma si conținutul contractelor de achiziție publică…..

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 18 noiembrie 2017 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Director eveniment: Ligia MUSCELEANU 0753.025.995

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.