You Are Browsing ‘Featured’ Category

Publicat în numărul 101 al Revistei de Achiziţii Publice. av. Ion-Gabriel Enache, Bogaru, Braun Noviello & Associates Noile legi în domeniul achizițiilor publice, care transpun în legislația românească directivele europene adoptate în anul 2014, trebuie să intre în vigoare până la data de...

Gheorghe CAZAN – Director General Ceparu şi Irimia Consulting Să începem cu cîteva citate din Strategia Națională în domeniul Achizițiilor...

Cum apreciaţi rolul European Single Procurement Document – ESPD în realizarea reformei achiziţiilor publice ce va intra în vigoare la data de...

European Single Procurement Document – ESPD, sau Noul “Document unic pentru achiziţiile publice europene” a fost adoptat la 5 ianuarie...

Ecaterina Milica DOBROTĂ – vicepreşedinte AEXA Una dintre noutăţile introdusă de Directiva 24/2014 o constituie şi extinderea ariei de cuprindere...

avocat Alina GHIŢĂ – BWSP Hammond Bogaru & Associates Deşi noua lege a achiziţiilor publice a avut aprobarea de la Guvern în 27 octombrie...

Regulamentul ce are ca obiect reglementarea metodologiei de control ex-post aplicată de către A.N.A.P. privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie...

Florentina DRĂGAN – Consilier soluţionare contestaţii Instituţia ”notificării” autorităţii contractante există în domeniul achiziţiilor...

Reporter: Apreciem profesionalismul şi implicarea dumnevoastră de-a lungul acestei perioade, în dezvoltarea sistemului naţional de achiziţii publice,...

Reporter: Cum apreciaţi rolul Strategiei în domeniul achiziţiilor publice aprobată de Guvern pe 23 octombrie 2015, în crearea unui cadru stabil, pentru...

error: Content is protected !!