You Are Browsing ‘Featured’ Category

Ioana Petrescu, fostul ministru al Finantelor a anuntat ca a fost lansata platforma online consultareap.gov.ro. Este un site dedicat procesului de consultare publica pentru Strategie si pachetul de legi in domeniul achizitiilor publice. “Mesaj pentru toti cei interesati de noul pachet legislativ pe achizitii...

Una dintre cerinţele de calificare, în mod frecvent impusă prin Fişa de date a achiziţiei, se referă la neîncadrarea în prevederile art. 181 din...

La nivelul acquisului comunitar, conceptul de „liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi” şi-a găsit reglementarea încă din anul 1992,...

La nivel comunitar, achiziţiile publice sunt considerate a fi unul dintre instrumentele de piaţă cu rol esential, care trebuie utilizate de Statele...

Transpunerea noilor directive europene în domeniul achizițiilor a intrat în linie dreaptă. Pe site-ul A.N.R.M.A.P -ului (viitorul A.N.A.P.) au fost...

În această perioadă, evenimentul cel mai important din domeniu, îl constituie, fără îndoială, desfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea...

Începutul acestui an demarase oarecum promiţător din perspectiva modului în care se lansaseră consultări privind reforma sistemului achiziţiilor...

Aşa cum deja se cunoaşte de către practicienii în domeniu, unul dintre marile merite ale noii directive europene în materie de achiziţii publice...

Indiscutabil, unul din termenii frecvent utilizaţi în ultimii ani, de către specialişti, dar mai ales de către nespecialişti, este cel de MANAGEMENT....

Reporter: Comisia Europeană a solicitat eliminarea excesului de birocraţie în ce priveşte derularea anumitor programe operaţionale din 2014-2020....

error: Content is protected !!