You Are Browsing ‘Featured’ Category

Încă din anul 2009, România a identificat şi reglementat un mod simplificat prin care ofertanţii să poată să demonstreze îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare, modalitate, care într-o primă fază, se considera ca fiind suficientă depunerea unei declaraţii pe proprie răspundere, iar...

Fondurile europene sunt asimilate banului public, motiv pentru care legiuitorul, pentru a avea un minim de control asupra modului de cheltuire a acestora,...

Revista de Achiziţii Publice a organizat în perioada 14 – 15 mai 2015, Conferinţa Anuală de Achiziţii Publice din România cu tema DIFICULTĂŢI...

Odată cu instituirea controlului ex ante exercitat de către ANRMAP, în piata achiziţiilor publice din România s-a putut constata o îmbunătăţire...

Reporter: Care este punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce priveşte elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de corupţie şi a aplicării...

Aşa cum bine se cunoaşte, la nivel global, una dintre cele mai uzitate modalităţi de realizare a proiectelor majore de infrastructură, ce implică...

Reporter: Vă rugăm să descrieţi în câteva cuvinte în ce constă activitatea ANI în ceea ce priveşte gestionarea în instanţe a cazurilor investigate...

Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, proiectul de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi...

În proiectul legii achiziţiilor publice, supus analizei şi dezbaterii la începutul lunii martie 2015, standardele de asigurare a calității și standarde...

Reporter: Vă rugăm să puneţi la dispoziţia cititorilor Revistei de Achiziţii Publice concluziile desprinse în urma vizitei Directorului PIANOo Olanda,...

error: Content is protected !!