You Are Browsing ‘Headlines’ Category

În proiectul legii achiziţiilor publice, supus analizei şi dezbaterii la începutul lunii martie 2015, standardele de asigurare a calității și standarde de management de mediu, capată o mai mare importanţă aşa cum au fost iniţial preluate prin transpunere din noile Directive europene. În acest...

Proiectul de Lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului  din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice...

Trebuie făcută o precizare importantă. Sunt puţine studii, lucrări, articole etc. de specialitate care abordează specificitatea organizării ergonomice...

La mai bine de jumătate de an de la adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2014 privind instituirea garanţiei de bună-conduită că o condiţie esenţială...

Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează cu respectarea principiilor prevăzute la art 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind...

Pe piaţa achiziţiilor publice de servicii de publicitate, promovare şi informare au fost publicate, pe parcursul anului 2014, un număr de 327 anunţuri...

Noul pachet legislativ de modernizare a normelor europene privind achiziţiile publice a fost publicat în Jurnalul Oficial al U.E. nr. L94 din 28 martie...

Anul 2014 poate fi considerat un an important în piaţa achiziţiilor publice, prin prisma modificărilor legislative înregistrate atât la nivel naţional,...

În urma studiului realizat de site-ul de licitaţii publice LICITAŢIA.RO în anul 2014, autorităţile publice, dar şi alte firme şi companii, au cheltuit...

În data de 14 noiembrie 2012 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Directiva 2012/27/UE[1] a Parlamentului European şi a Consiliului...

error: Content is protected !!