You Are Browsing ‘Headlines’ Category

Publicat în revista nr. 112 – Ianuarie 2017 ec. Aurora Violeta Amuzescu Autoritatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Secţiunea a 2-a Contracte rezervate: “ART....

Publicat în revista nr. 112 – Ianuarie 2017 Conf. dr. Petrică Mihail MARCOCI În ultima perioadă, a devenit o pandemie cel puţin la nivel naţional...

Publicat în revista nr. 112 – Ianuarie 2017 Florentina DRĂGAN Începutul anului 2017 aduce deja o nouă instrucţiune născută datori-tă necesităţii...

Publicat în revista nr. 112 – Ianuarie 2017 Reporter: Cum aţi caracteriza în prezent funcţionarea sistemului de achiziţii publice pentru companiile...

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Legea nr.224/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate...

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Av. Ianita ŢUI, Av. Loredana DUICĂ Parcursul legislativ al Legii PPP a fost unul mai degrabă sinuos,...

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 ec. Aurora Violeta AMUZESCU – Expert achiziţii publice In prezent, în România, actul normativ...

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii De la elaborarea normelor de aplicare a prevederilor...

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Av. Daniel Stiger Continui studiul început în numărul trecut al Revistei de Achiziţii Publice,...

error: Content is protected !!