You Are Browsing ‘Headlines’ Category

Publicat în revista nr. 112 – Ianuarie 2017 Florentina DRĂGAN Începutul anului 2017 aduce deja o nouă instrucţiune născută datori-tă necesităţii de îndrumare în mod special a autorităţilor con-tractante cu privire la modalitatea în care pot stabili şi utiliza cerinţele referitoare la...

Publicat în revista nr. 112 – Ianuarie 2017 Reporter: Cum aţi caracteriza în prezent funcţionarea sistemului de achiziţii publice pentru companiile...

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Legea nr.224/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate...

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Av. Ianita ŢUI, Av. Loredana DUICĂ Parcursul legislativ al Legii PPP a fost unul mai degrabă sinuos,...

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 ec. Aurora Violeta AMUZESCU – Expert achiziţii publice In prezent, în România, actul normativ...

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii De la elaborarea normelor de aplicare a prevederilor...

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Av. Daniel Stiger Continui studiul început în numărul trecut al Revistei de Achiziţii Publice,...

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2016 Pornind de la referatul de aprobare al compartimentului integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii,...

Publicat în revista nr. 111 – Decembrie 2017 Reporter: Cum apreciaţi ca volum şi valoare, speţele din domeniul achiziţiilor publice şi ce pondere...

error: Content is protected !!