You Are Browsing ‘Business’ Category

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738 din 22 septembrie 2016, iar prevederile sale se aplică de la data publicarii. Documentul enuntat...

Licitatia.ro- lider in domeniul monitorizarii licitatiilor publice anunta ca incepnad cu luna iulie 2016 monitorizeaza si noul tip de anunturi de achizitii...

Guvernul a adoptat la data de 2 iunie 2016, Hotărârile privind normele de aplicare ale legilor achiziţiilor publice (clasice) şi sectoriale, acte normative...

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată...

Roxana Manzatu este presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice Roxana Manzatu este noul presedinte al Agentiei Nationale pentru Achizitii...

Instituţiile publice au obligaţia să efectueze operaţiunile de încasări şi plăţi prin Trezoreria Statului. Este interzis instituţiilor publice...

Cheltuielile bugetare se înscriu şi se aprobă în buget pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit...

Camera Deputaţilor a adoptat prin vot final, proiectul de lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi...

În proiectul legii achiziţiilor publice, supus analizei şi dezbaterii la începutul lunii martie 2015, standardele de asigurare a calității și standarde...

Propunere de lege ferenda privind sancţionarea operatorilor economici pentru execuţia de lucrări suplimentare în absenţa încheierii unui act adiţional...

error: Content is protected !!