CODUL MUNCII 2018 noutăți legislative privind CIM, raporturile de muncă și răspunderea juridică

08 – 11 MARTIE 2018, SINAIA, HOTEL PALACE

TRAINER:

Specialist în problematica si legislaţia muncii, doctorand  în dreptul muncii, formator cu experienţă  didactică şi o activitate de peste 10 ani începând cu anul 2000 în cadrul Inspecţiei Muncii.

CERTIFICARE: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia ”MANAGER RESURSE UMANE”, Cod COR 121207 sau ”INSPECTOR RESURSE UMANE”, COD COR 333304, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în  conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată.

DESCARCĂ OFERTA

TEMATICA ABORDATĂ:

NOU!!! CODUL MUNCII cu modificările şi noutăţile legislative recent intrate în vigoare: OUG 53/2017 pentru completarea Legii 53/2003.
Modificări recente de interes ale Codului Fiscal, aplicabile de la 1 ianuarie 2018, care se referă în principal la:
·  trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat și reducerea acestora; noi cote de contribuții pentru cei care desfășoară activități independente;

·  reducerea impozitului pe venitul din salarii de la 16% la 10%;

·  modificarea deducerilor personale;

·  noi categorii de venituri supuse impozitului pe venit.

Aspecte practice privind Noile modificări legislative privind CIM:

·  modificarea condițiilor de încheiere a CIM;  modificarea condițiilor de încheiere a actelor adiționale;

·  modificări în materia completării REVISAL: noi reguli de completare;

·  munca la negru; contractele cu timp parțial;

·  evidența timpului de muncă; impactul modificărilor legislative în achitarea drepturilor salariale;

·  suspendarea CIM și efectele sale asupra activității desfășurate de salariat.

Interpretări date de ICCJ materiei de dreptul muncii:

·  grupele de muncă și condițiile de muncă; recuperarea vechimii în muncă;

·  efecte și implicații asupra recunoașterii unor drepturi;

·  încetarea de drept și concedierea pentru motive care țin/nu țin de persoana salariatului: noutăți…

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 22 FEBRUARIE 2018 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Coordonator eveniment: Andreea DAVID 0753 025 984

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.