CONFERINŢA ANUALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE DIN ROMÂNIA

 10 – 11 mai 2018, Hotel Intercontinental, București

Evenimentul va fi moderat de conf. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI

AU FOST INVITAŢI:

● Rovana PLUMB, Ministrul Fondurilor Europene, tbc
● Iuliana Mihai, Secretar general adjunct, Ministrul Economiei, confirmat
● Bogdan PUȘCAȘ, Preşedinte Agenția Națională pentru Achiziții Publice, ANAP, tbc
● Liviu-Cozmin STOICA, Președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției pentru Agenda Digitală a României, confirmat
● Silviu-Cristian POPA, Preşedinte Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.), confirmat
● Cristina BREDEN, director al Direcției Achiziții Curtea de Conturi a României, confirmat
● Bogdan STAN, Președinte Agenţia Naţională de Integritate (A.N.I.), confirmat
● Bogdan DUMITRACHE, Formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil, confirmat
● Mircea COTOROŞ, director general Patara România, confirmat
● Cicerone STAN, expert achiziții publice, confirmat
● Florentina DRĂGAN,  confirmat
● Marius GOGESCU, specialist achiziţii publice, confirmat
● Gelu CAZAN, consultant achiziţii publice, confirmat
● avocat Monica RAȚIU, cabinet de avocatură RAȚIU & RAȚIU,tbc
● avocat Călin ALEXE, Partener în cadrul Mihăilă și Asociații S.C.A.,tbc
● avocat Daniel STIGER, SCPA Cunescu, Balaciu și Asociații, tbc

CERTIFICARE: Certificat de participare emis de Revista de Achiziţii Publice.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

DESCARCĂ OFERTA

 

Analiză și interpretări în baza celor mai noi modificări legislative, inclusiv notificări/precizări ANAP, Regulamente europene
Strategia de implementare a programului anual al achizițiilor publice
Modalitatea de stabilire a valorilor estimate care se cumulează în scopul determinării procedurii de atribuire
O nouă abordare a achizițiilor directe, inclusiv definirea unor praguri intermediare
Ajustarea valorii contractelor pe parcursul execuției
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape:
Pregătirea procesului de achiziţie şi derularea procedurii; serviciile auxiliare achiziţiei şi recurgerea la expertiza externă; Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; fişa de date şi documentele suport (DEAU); alegerea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”; obligativitate şi tehnici uzuale de calcul; Evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor; documentarea deciziilor comisiei de evaluare pentru asigurarea trasabilităţii acestora; Eliminarea rigidităţii “preţului neobişnuit de scăzut”; identificarea de către comisia de evaluare a elementelor de preţ ce diferă cu mult de ale pieţei…

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 04 mai 2018 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Director eveniment: Anca VASILOIU: 0753.025.982; Coordonator eveniment: Adina BARBU tel 0753 025 980

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.