CONFERINŢA NAŢIONALĂ (ediţia a III-a) – BUNE PRACTICI DEZVOLTATE ÎN PREVENIREA, COMBATEREA FRAUDEI ȘI A CORUPŢIEI

24 noiembrie 2017, Hotel Sheraton, Bucureşti

cu tema:

soluţii practice pentru evitarea conflictului de interese și abuzului în serviciu în domeniul achizițiilor publice

Moderator eveniment: lect. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI, formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei

INVITAŢIIreprezentanţi din cadrul: Ministerului Justiţiei, Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Ministerului Afacerilor Interne, Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), Agenţiei Naţionale de Integritate, Direcției de Lupta Antifraudă (DLAF), Autorității pentru Protecţia Consumatorului (ANPC), Institutului Național de Control Intern, Deloitte România, asociaţii profesionale de profil, avocaţi şi consultanţi în problematica achiziţiilor publice, stau la dispoziţia participanţilor cu prezentări, analize şi propuneri de îmbunătăţire a sistemului şi vor răspunde la întrebările adresate.

CERTIFICARE: Certificat de participare eliberat de REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare pentru ocupaţia “Expert prevenire şi combatere a corupţiei”, COD COR 261920, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE

DESCARCĂ OFERTA

PREZENTĂRI, ABORDĂRI TEMATICE ŞI DEZBATERI:

Obligația fiecărei autorităţi/instituţii publice să realizeze un plan strategic şi un plan de acţiuni proprii de prevenire a fraudei şi a corupţiei, prin care să analizeze vulnerabilităţile la corupţie, urmărind îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Strategia naţională anticorupţie 2016-2020; implementarea strategiei anticorupţie şi posibilitatea României de a adera la Convenţia Anti-Mită a OCDE.
Necesitatea sancţiunilor clare pentru încălcarea prevederilor legislaţiei achiziţiilor publice: instrucțiuni și prevederi legislative în legătură cu identificarea neregulilor şi a suspiciunilor de fraudă realizate în zona achiziţiilor publice; nereguli şi metode de diminuare a acestora, conform HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020 și întocmirea indicatorilor de performanță, a riscurilor asociate; remedierea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor prin implementarea sistematică a măsurilor preventive inclusiv în sistemul achiziţiilor publice.
Înţelegerile anticoncurenţiale în procedurile de achiziţii publice – principiul nediscriminării.
Cauze care pot favoriza dezvoltarea fraudei şi a corupţiei în domeniul achiziţiilor publice; gestionarea eficientă a riscurilor, printr-o interpretare şi aplicare corectă a legislaţiei; factorii de risc corespunzători în cadrul administraţiei publice, autorităţi, corporaţii şi alte domenii vulnerabile.

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 17 noiembrie 2017 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Director eveniment: Andreea DAVID 0753 025 984

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.