CONFERINŢA NAŢIONALĂ PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

reuniune

23 noiembrie 2017, Hotel Sheraton, Bucureşti

cu tema:

implementarea şi impactul Regulamentului General privind Protecţia Datelor Personale

 SPEAKERI  INVITAŢI

Evenimentul este livrat de o echipă de formatori şi traineri, cu experienţă în aplicarea managementului securităţii informaţiei, inclusiv cea clasificată, specializaţi în gestiunea şi protecţia datelor cu caracter personal, din cadrul: Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului, ai caselor de avocatură şi avocaţi specializaţi, consultanţi de specialitate în implementarea procedurilor privind sistemul de protecţie a datelor cu caracter personal.

 

CERTIFICARE:

Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice în parteneriat cu Expert Aktiv Group.

DESCARCĂ OFERTA

SUBIECTE ÎN DEZBATERE:

Impactul Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile; Protecţia juridică a numelui şi a pseudonimului în reglementarea noului Cod Civil.

Principalele tipuri de date cu caracter personal şi clasificarea lor; legislaţie europeană şi naţională.
Datele cu caracter personal şi principiul libertăţii contractuale; consimţământul pentru prelucrarea datelor personale; retragerea consimţământului.
Drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în domeniul protecţiei datelor: persoanele vizate, operatorul de date, persoanele împuternicite.
Ofiţerul (responsabilul) de protecţie a datelor, (DPO – Data Protection Officer): rol şi responsabilităţi, profil şi bune practici:
• Desemnare şi principii: Desemnare obligatorie; Desemnarea unui DPO extern; Desemnarea DPO în domeniul public/ în domeniul privat.
• Semnificaţie privind: „Autoritate publică sau organism public”, „Activităţi principale”, „Pe scară largă”, „Monitorizarea periodică şi sistematică” „Monitorizarea conformității”, „Categorii speciale de date”.
• Expertiza şi abilităţile responsabilului cu protecţia datelor.
• Publicarea şi comunicarea datelor de contact ale responsabilului cu protecţia datelor.
• Resursele necesare; instrucţiuni şi „îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor în mod independent”.
• Demiterea sau sancţionarea DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale; Conflict de interese.
• Sarcinile DPO; Abordarea bazată pe risc; Rolul DPO în păstrarea evidenţei.
• Monitorizarea respectării RGPD.
• Cooperarea cu autoritatea de supraveghere şi asumarea rolului de punct de contact.
• Încredinţarea altor sarcini şi atribuţii: condiţii, conflictul de interese; demisia şi/sau demiterea DPO;

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 17 noiembrie 2017 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Director eveniment: Anca VASILOIU 0753.025.982

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.