Detectarea riscurilor în sistemul achiziţiilor publice prin aplicaţia ARACHNE

arachne_achizitii_publice

Aplicaţia ARACHNE, este o aplicaţie informatică dezvoltată de către Comisia Europeană pentru a veni în ajutorul autoritatilor de management în ceea ce priveşte măsurile anti-fraudă, cerinţă prevazută de art.125 REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI “Pentru a asigura condiţii uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, competenţele de punere în aplicare ar trebui conferite Comisiei cu privire la, modelul care se utilizează atunci când este transmis raportul de progres, modelul de program operaţional pentru fonduri, metodologia care se utilizează la efectuarea analizei cost-beneficii a proiectelor majore, formatul pentru informaţiile privind proiectele majore, modelul planului de acţiune comun, modelul rapoartelor de implementare anuale şi finale, frecventa raportării neregulilor … “

Aceasta aplicatie functioneaza cu doua tipuri de date şi anume: date interne, furnizate de statul membru, în cazul Romaniei, date furnizate din SMIS (Sistemul Unic de Management al Informaţiei, sistem informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor) şi date externe, prelucrate din baze de date internaţional gestionate de firme private (Orbis, World Compliance), despre companii, capacitatea financiară a acestora, persoane oficiale aflate pe lista “neagră”, urmărite din punct de vedere juridic, etc.

Prin prelucrarea datelor introduse, aplicarea calculează automat un scor al riscului, pe baza a şapte categorii majore şi anume: achiziţii publice, gestionarea contractelor, eligibilitate, performanţa, concentrare, alerte privind fraudă şi reputaţia.

Riscul pentru fiecare categorie din cele şapte, este semnalat printr-o anumită culoare (roşu, galben, verde, şi gri), în funcţie de riscul calculat de sistem pe baza anumitor indicatori: rosu, semnifică risc ridicat, galbe, mediu, verde scăzut iar gri semnifica faptul că nu există date disponibile pentru a calcula riscul respectivul calculat de sistem. Căutarea în baza de date a informaţiilor, se poate face după următoarele criterii: beneficiar, proiect, contractor sau contract, etc. Aplicaţia listează o diagramă (pânza de paianjăn), care arată legăturile ce există între: beneficiari, proiecte, firme, etc şi persoanele oficiale care le reprezintă pentru a putea detecta eventualele conflicte de interese. Calitatea rezultatelor, este data de input (datele de intrare), necesare a fi fără erori şi fiabile, care vor reflecta apoi trasabilitatea şi efectele.

Drepturile de acces în aplicaţia descrisă, se alocă pe sectoare de activitate (peer groups) fiind utilizate trei roluri: guest, cu drepturi de vizualizare date,  follower, care urmăreşte cazurile alocate şi poate adăuga informaţii şi supervisor, care alocă fiecărui follower cazurile de urmărit cu ajutorul aplicaţiei. Fluxul de lucru este următorul: identificare, interpretare, rezultate şi luarea măsurilor necesare.

Alin VASILE

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.