FORUMUL SPECIALIȘTILOR ÎN ACHIZIȚII PUBLICE, cu tema: impactul celor mai noi modificări legislative

 22 martie 2018, Hotel Golden Tulip Times, Bucureşti

INVITAȚI:

• Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP);

• Specialişti din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC);

• Gelu CAZAN, consultant în achiziţii publice;
• Avocaţi specializaţi în achiziţii publice.

CERTIFICARE: La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICECod COR 214946 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

DESCARCĂ OFERTA

 

Notificare ANAP cu privire la impactul prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție.
Dezbateri și interpretări legislative în baza: OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal asupra procedurilor de atribuire aflate în derulare și asupra contractelor de achiziție publică aflate în execuție; OUG nr.107/20 dec 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice. OUG nr.98/14 dec 2017 privind funcţia de control ex-ante; Ordinul nr.6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017 privind aprobarea modului de efectuare a achiziţiilor în cadrul proiectelor cu finanţare europeană implementate în parteneriat.

Regulamente delegate (UE) ale Comisiei Europene din 19 dec 2017 publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu nr. L 337/2017 cu impact în domeniul achizițiilor publice; Normele metodologice Legea nr.174/2017 privind aprobarea OUG nr.58/2016.

Programul anual al achizițiilor publice; strategie de implementare.

Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape…

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 16 martie 2018 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Director eveniment: Anca VASILOIU: 0753.025.982; Coordonator eveniment: Andreea LUNGU 0753.025.991

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.