INDEPENDENŢA PROFESIONALĂ A CONSILIERULUI JURIDIC

15 – 18 MARTIE 2018, PREDEAL, HOTEL CARMEN

TRAINER:

Formator de specialitate în pregătirea juristilor, a experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, specializarea şi perfecţionarea avocaţilor în problematica dreptului penal special şi dreptul procesual penal, arbitru comercial, expert în investigarea fraudelor economice/informatice şi managementul investigării macrocriminalităţii.

CERTIFICARE: Cursul se adresează persoanelor cu pregătire juridică, pentru care, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de PERFECŢIONARE A.N.C. cu ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, iar pentru eliberarea acestora, participanții trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare în domeniul juridic.

DESCARCĂ OFERTA

ASPECTE PRACTICE, TEME ŞI DEZBATERI privind:

Asigurarea de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică a persoanelor juridice şi a altor entităţi interesate, în toate domeniile dreptului.
Redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea consilierului juridic; tehnici şi metode de redactare a proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale.

Redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia.

Avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic.

Verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; obligaţiile de raportare judiciară.

Asertivitate şi influenţă…

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 08 MARTIE 2018 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Coordonator eveniment: Olivia LIHU 0753 025 983

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.