ing. Ion CONSTANTINESCU, Director General Metrorex

Publicat în revista nr. 123 – Decembrie 2017

Interviu ing. Ion CONSTANTINESCU,
Director General Metrorex

Reporter: Cum apreciaţi sistemul actual al achiziţiilor publice şi ce schimbări credeţi că ar fi necesare pentru consolidarea acestuia, raportat la activitatea instituţiei pe care o conduceţi?

ing. Ion CONSTANTINESCU: Sistemul actual al achiziţiilor publice, aşa cum a fost implementat începând cu luna 25.05.2016, a adus o serie de elemente de noutate pe care le apreciem ca fiind benefice, în cea mai mare măsură. Totuşi, la aproape un an de la intrarea în vigoare a noului pachet legislativ, se constată că persistă încă, o serie de aspecte ce îngreunează activitatea de achiziţii publice, dintre care evidenţiem mai jos, cu titlu de exemplu:
– Dificultăţi în derularea procedurilor integral on-line, determinate de limitările aplicaţiei SEAP, dificultăţi care sperăm că vor fi rezolvate prin implementarea noii aplicaţii (SICAP);
– Probleme ce decurg din obligaţiile stabilite prin lege pentru achiziţiile directe, respectiv obligaţia realizării achiziţiilor prin intermediul Catalogului electronic din SEAP, obligaţie care determină dificultăţi semnificative şi întârzieri nejustificate în satisfacerea unor necesităţi urgente.

Reporter: Cu ce probleme v-aţi confruntat în ultima perioadă în derularea procedurilor de achiziţie publică? Ne puteţi da câteva exemple concrete?

ing. Ion CONSTANTINESCU: Dintre problemele cu care ne-am confruntat în ultima perioadă în derularea procedurilor de achiziţie menţionăm situaţia în care unii operatori economici înţeleg să uzeze în mod exagerat de dreptul acordat de legiuitor privind formularea de contestaţii, acţionând în mod vădit în scopul blocării şi întârzierii procedurilor respective, situaţii ce au determinat nerespectarea termenelor angajate pentru realizarea obiectivelor de investiţii…..

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.