Interviu Gelu Maravela – Managing Partner Maravela | Asociaţii

Publicat în revista nr. 122 – Noiembrie 2017

Interviu Gelu Maravela –
Managing Partner Maravela | Asociaţii

Reporter: Cum apreciaţi noua legislaţie pentru evitarea modificărilor legislative frecvente, în special la nivelul legislaţiei primare; dar introducerea de mecanisme interinstituţionale în vederea abordării şi interpretării unitare a practicilor şi a legislaţiei şi care credeţi că sunt acestea?

Gelu Maravela: Noul pachet legislativ reprezintă cu siguranţă un pas înainte în clarificarea legislaţiei primare şi efectuarea unei coeziuni a acesteia, fără a fi însă scutită de lacune sau de părţi mai puţin bune, cum ar fi gratuitatea cererii formulate în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (”CNSC”). Apreciem însă că, în ansamblu, au fost făcuţi paşi semnificativi în implementarea acţiunilor stabilite în Strategia Naţională în domeniul achiziţiilor publice adoptată de Guvernul României prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 („Strategia Naţională”).
În ultimii doi ani am fost martorii unor eforturi apreciabile ale autorităţilor responsabile în implementarea unui proces amplu de reformare a întregului sistem al achiziţiilor publice, care prezintă însă şi o serie de neajunsuri, care derivă atât din fragmentarea legislaţiei, cât şi din lipsa implementării unor mecanisme mai eficiente de profesionalizare a personalului cu atribuţii în domeniu. Conform ultimelor comunicate ale Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, se are în vedere elaborarea unei politici publice menite a crea cadrul general pentru profesionalizarea personalului, măsură în care ne încredem, dar despre care considerăm că va implica trecerea unei perioade semnificative până la momentul optimizării sistemului.
Având în vedere distribuirea fragmentată a funcţiilor centrale ale sistemului de achiziţii publice, Strategia Naţională era necesară şi a fost îndelung aşteptată. Implementarea unui sistem de control prin mecanisme interinstituţionale, menit să reducă numeroasele contestaţii şi întârzieri este binevenit….

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.