In/utilitatea garanţiei de participare

Publicat în revista nr. 118 – Iulie 2017

ec. Ecaterina Milica Dobrotă, vicepreşedinte AEXA

Ofertanţii s-au obişnuit ca la fiecare procedură de atribuire, pentru care s-a publicat un anunţ de participare, să-şi pună şi următoarele întrebari: Cât este valoarea garanţiei de participare? Care este termenul de valabilitate al garanţiei?
După cum se ştie, nedepunerea garanţiei de participare, precum şi neconstituirea în cuantumul şi valabilitatea solicitată conduc la respingerea ofertei ca inacceptabilă.
Dar ce rol mai are garanţia de participare în 2017, după o practică de cel puţin 16 ani, de la aplicare?
În conformitate cu prevederile art. 353 alin. (1) din HG nr. 395/2016: “Garanţia de participare reprezintă un instrument aferent modului de prezentare a ofertei, care are drept scop protejarea autorităţii contractante faţă de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.” …

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.