MANAGEMENTUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI; EVITAREA ABUZULUI ÎN SERVICIU implementarea sistemului de control antifraudă, etică și integritate

08 – 11 FEBRUARIE 2018, SINAIA, HOTEL RINA SINAIA

TRAINER:

Lect. univ. dr. Petrică – Mihail MARCOCI, formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, specializarea şi perfecţionarea avocaţilor în problematica dreptului penal special şi dreptul procesual penal, arbitru comercial, expert în investigarea fraudelor economice/informatice şi managementul investigării macrocriminalităţii.

CERTIFICARE: La sfârşitul sesiunii, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “EXPERT PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI”, COD COR 261920, în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000  republicată şi supliment europass, eliberat în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/ 12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.2241/ 2004/CE din 2004, în care se vor înscrie compeţentele dobândite. 

DESCARCĂ OFERTA

Tematica abordată conform competenţelor profesionale ce urmează a fi dobândite:

Cadrul juridic actual de prevenire, descoperire şi sancţionare a corupţiei. Reglementări naţionale şi comunitare; Analiza cadrului legislativ actual şi strategia anticorupţie 2016-2020; mecanisme de elaborare şi implementare, obiective, măsuri, resurse şi indicatori, oportunităţi, factori de risc; studiu de caz.
Specificul măsurilor preventive în materia infracțiunilor de corupție și de fraudă.
Principalele cauze identificate – inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare; domeniile vulneabile la corupţie – ierarhia situaţiilor de conflicte de interese.
Diagnoza anticorupţie a unei instituţii/organizaţii:
• proiectarea procedurilor de implementare a măsurilor impuse de legislaţia aplicabilă;
• selecţia informaţiilor; descrierea activităţii analizate; prezentarea concluziilor activităţii;
• identificarea obiectivelor; stabilirea modalităţilor de îndeplinire a activităţii; întocmirea programului de activităţi.
Infracţiuni cu achiziţii publice şi fonduri europene; identificarea neregulilor – prevenire şi combatere; înţelegeri anticoncurenţiale în procedurile de achiziţii publice – principiul nediscriminării.
• Supravegherea planificării achiziţiilor publice. Supravegherea procedurilor de derulare a achiziţiilor. Supravegherea derulării contractelor. Informarea conducerii instituţiei/ organizaţiei.
Grupuri vulnerabile la corupţie; acte şi fapte de corupţie, strategii, politici publice, planuri de acţiune şi implementare.
Tehnici generale şi specifice de investigare a corupţiei. Supravegherea conduitei personalului notificat. Informarea conducerii organizaţiei/ instituţiei…

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 01 februarie 2018 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Coordonator eveniment: Cerasela VRÂNCEANU 0753 025 987

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.