MANAGEMENTUL ŞI GESTIUNEA INFORMAŢIILOR, INCLUSIV CELE CLASIFICATE

08 – 11 MARTIE 2018, SINAIA, HOTEL PALACE

TRAINER:

Specialist practician în managementul informaţiilor, managementul crizelor şi conflictelor, consilier pe probleme de apărare şi informaţii clasificate în instituţii reprezentative.

CERTIFICARE: La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER”, COD COR 112029 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare.

DESCARCĂ OFERTA

TEMATICA ABORDATĂ:

·       Principiile care stau la baza realizării unei securităţi moderne a informaţiilor, inclusiv cele clasificate.

·       Caracterizarea informaţiilor în format electronic din punct de vedere al securităţii acestora.

·       Prezentarea cadrului de reglementare şi autorităţile competente.

·       Identificarea soluţiilor asigurării securităţii informaţiilor în toate situaţiile.

·       Gestionarea calificată a informaţiilor necesare desfăşurării activităţii, în orice funcţie de management.

·       Abordarea diferenţiată a elementelor manageriale specifice utilizării informaţiilor secrete, confidenţiale, sensibile, personale în interes naţional şi comunitar.

·       Prerogativele deţinute de autorităţile publice cu atribuţii de control al securităţii informaţiilor: inspecţii inopinate, inspecţii programate.

·       Drepturi şi obligaţii în cazul unor inspecţii privind securitatea informaţiilor: top management, personalul administrativ, angajaţii din recepţie, şefi de cabinete, asistenţi personali etc.

·       Documentele care pot fi studiate sau ridicate de către organele de control de la sediu; consecinţele refuzului de a permite desfăşurarea inspecţiei…

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 01 MARTIE 2018 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Coordonator eveniment: Andreea DAVID 0753 025 984

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.