NOUA PLATFORMĂ A ACHIZIȚIILOR PUBLICE S.I.C.A.P. / S.E.A.P. schimbări majore aduse de strategia de contractare pe etape

01 – 04 FEBRUARIE 2018, SINAIA, HOTEL RINA SINAIA

TRAINERI:

Marius GOGESCU,  consultant S.E.A.P., expert/specialist în achiziţii publice, formator cu experienţă atât în derularea achiziţiilor publice, cât şi ca trainer de profil, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în perioada 2007 – 2009;

Gelu CAZAN, consultant în achiziţii publice.

CERTIFICARE: La sfârşitul sesiunii în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICECod COR 214946 însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. Pentru obţinerea certificatului, participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare. La cerere, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass, în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/ MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE din 2004, în care vor fi înscrise şi competenţele dobândite în legătură cu parcurgerea lucrărilor practice.

DESCARCĂ OFERTA

DEZBATERI TEMATICE:

Particularități privind Noul sistem al achiziţiilor publice în România:
OUG nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii;
Legea nr. 174/2017 privind aprobarea OUG nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra achizițiilor publice; Clarificări ANAP prin instrucțiuni de lucru.
Prezentare Sistem – informaţii și analiză practică:
• procedura de înregistrare în Sistem; Procedura de recuperare/reînnoire certificat digital;
• prezentare interfață după autentificare; încarcarea online; documente, răspuns criterii de calificare, definire utilizatori, profil utilizator;
• prezentare studiu de piață;
• DUAE – instrucțiuni de utilizare;
• catalog de produse/lucrări/servicii pentru a vinde atunci când autorităţile contractante iniţiază procedura de cumpărare directă;
• căutare proceduri de atribuire, după criteriul de atribuire, online şi offline, pe loturi şi fără loturi.
Schimbări aduse de strategia de contractare, pe etape…

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 25 IANUARIE 2018 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Coordonator eveniment: Andreea LUNGU 0753.025.991

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.