CONFERINŢA ANUALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE DIN ROMÂNIA

Cu tema:
efectele implementării noului cadru legislativ, nereguli şi soluţii

11 – 12 MAI 2017
Hotel Athenee Palace Hilton, București

Evenimentul va fi moderat de av. Calin ALEXE şi lector univ. Dr. Petrică Mihail MARCOCI

INVITAŢI:

Reprezentanţi din cadrul: Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Economiei;
Bogdan PUȘCAȘ – Preşedinte Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.);
Liviu-Cozmin STOICA – Preşedinte Agenţia pentru Agenda Digitală a României;
Mihai FENTZEL – Şef Serviciu Inspecţia de integritate Agenţia Naţională de Integritate;
Cicerone STAN – specialist achiziţii publice;
Bogdan DUMITRACHE – formator la Institutul Naţional al Magistraturii;
Florentina DRAGĂN – Consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice;
Mircea Nicolae COTOROŞ – Director Deloitte Romania;
Gelu CAZAN – consultant achiziţii publice;
Marius GOGESCU – consultant S.E.A.P., expert/specialist în achiziţii publice.

SUBIECTE ÎN DEZBATERE :

Interpretări privind Normele metodologice de aplicare a noii legislaţii privind achiziţiile publice şi modificări de ultimă oră; clarificări şi notificări emise de ANAP în aplicarea noii legislaţii;

Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; Detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (documentul unic european, DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP; Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”;

Evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor;

Soluţii la problemele participanţilor, privind achiziţiile sectoriale şi nu numai:

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; modalităţile de aplicare a procedurii simplificate; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziției şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi.

Procedurile de atribuire reglementate; atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o valoare estimată mai mare decât pragurile menţionate: licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; negocierea competitivă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; acordul cadru, sistemul dinamic.

Clarificări şi soluţionarea contestaţiilor; noi aspecte privind întocmirea contestaţiei; cererea de recurs împotriva deciziei CNSC. Competenţe de soluţionarea litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune; Notificarea prealabilă; Contestaţia formulată pe calea administrativ-jurisdicţională; Contestarea pe cale judiciară. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei; Suspendarea procedurii de atribuire; Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului; Cautiunea;

Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP; regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii – impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post, a îmbunătăţirii şi extinderii sistemelor de prevenţie a conflictelor de interese.

Noul sistem de prevenţie în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi rolul ANI; Strategia pentru Prevenirea şi Sancţionarea Conflictelor de Interese, a Incompatibilităţilor şi a Averilor Nejustificate 2016-2020;

Structurarea platformei SEAP: tipuri de anunțuri şi procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) care devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificată;

Probleme specifice privind achiziția direct din catalogul SEAP: vânzarea prin intermediul pozițiilor din SEAP; traseul “poziției” selectate; parcurgerea şi căutarea în catalog; criterii de căutare, cuvinte cheie; simulare; acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț: clarificări, notificări, contestații; extindere perioadă de derulare; procedura de suspendare; postare erate; postare clarificări; diferențe; efecte; Realizarea unui DUAE: răspuns prin DUAE; corelarea cu fișa de date a achiziţiei; simulare; import DUAE: fuziune şi revizuire.

Noutati aduse de Legea nr.20/2016 – utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line şi off-line; licitaţia deschisă şi paşii de urmat; Catalogul electronic şi noul SEAP; arhivarea electronică.

Aşa cum v-am obişnuit de fiecare dată, dezbaterile nu se opresc doar la problemele enunţate; vă promitem un eveniment interactiv, axat pe dezbateri între vorbitori şi participanţi, totul într-un cadru de excepţie oferit de Athénée Palace Hilton din Bucureşti.

 

DESCARCĂ OFERTA DETALIATĂ  

DESCARCĂ FORMULARUL DE PARTICIPARE

CERTIFICARE: Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice și certificat europasssuplimentul descriptiv de competenţe dobândite în urma participării la eveniment care se eliberează la cerere posesorilor de certificate Expert Achizitii Publice în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 08 mai 2017, la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 031.428.37.35, 0234/313.320 sau la: Coordonator eveniment: Olivia LIHU 0753.025.983, Director eveniment: Anca VASILOIU  0753.025.982.

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.