PRACTICA UTILIZĂRII PLATFORMEI SEAP în noile condiții legislative

08 IUNIE 2017
Centrul de conferinţe Editura EAGroup, Bucureşti

SPEAKER:
Marius GOGESCU, consultant S.E.A.P., expert/specialist în achiziţii publice, formator cu experienţă atât în derularea achiziţiilor publice, cât şi ca trainer de profil, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în perioada 2007 – 2009.

Analiză, dezbateri, soluţii şi aplicaţii practice privind:

Aspecte practice privind Noul sistem al achiziţiilor publice în România: componenta instituţională şi componenta legislativă cu legături în SEAP: Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică/ a contractelor de concesiune şi pentru funcţionarea CNSC;

Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; Detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (documentul unic european, DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP.

Procedurile desfăşurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; Procedura simplificată iniţiată prin publicarea în SEAP a unui anunţ de participare simplificat, însoţit de documentaţia de atribuire aferentă: perioade şi date limită pentru oferte.

Structurarea platformei SEAP: tipuri de anunțuri; Proceduri de achiziție asociate anunţurilor; Realizarea/postarea documentației de atribuire...

DESCARCĂ OFERTA DETALIATĂ                 

DESCARCĂ FORMULARUL DE PARTICIPARE

CERTIFICARE: Certificat de participare emis de Revista de Achiziţii Publice. La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, aşteptăm să ne contactaţi până la data de 31 mai 2017, la e-mail: office@revista-achizitii.ro, office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 031.428.37.35, 0234/313.320 sau la: Coordonator eveniment: Alina POSTOLACHE 0753.025.991, Director eveniment: Anca VASILOIU 0753.025.982

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.