PROBLEME JURIDICE DE INTERES PENTRU INSTITUȚII PUBLICE ȘI SOCIETĂȚI COMERCIALE

08 – 11 FEBRUARIE 2018, SINAIA, HOTEL RINA SINAIA

TRAINER:

Bogdan DUMITRACHE – Formator la Institutul Naţional al Magistraturii, membru al Comisiei de redactare a Noului Cod Civil şi al Comisiei de redactare a Legii de punere în aplicare a Noului Cod Civil, executor judecătoresc.

CERTIFICARE: Cursul se adresează, în principal, persoanelor cu pregătire juridică. Pentru aceștia, în urma evaluării, se acordă CERTIFICAT de PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “CONSILIER JURIDIC”, COD COR 261103, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată, iar pentru eliberarea acestora, participanții trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare în domeniul juridic. Prin caracterul său aplicativ, prin diversitatea problematicilor dezbătute, temele pot interesa și persoane cu alt tip de pregătire,  iar pentru aceștia,  se eliberează CERTIFICAT de PARTICIPARE.

DESCARCĂ OFERTA

ASPECTE PRACTICE, TEME ŞI DEZBATERI privind:

1. Contracte cu executare succesivă. Modificarea contractului. Termen (înțelesul noțiunii de contracte în curs de derulare).

2. Compensația. Noțiune. Căi procedurale de valorificare. Impedimente.

3. Prescripția extinctivă. Convenții privind prescripția. Reguli particulare privind începutul prescripției în materie contractuală. Întreruperea și suspendarea prescripției extinctive.

4. Aspecte specifice privind executarea hotărârilor judecătorești pronunțate în contenciosul administrativ…

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 01 februarie 2018 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Coordonator eveniment: Andreea DAVID 0753 025 984

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.