PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL implementarea şi impactul Regulamentului General privind Protecţia Datelor Personale

22 – 25 MARTIE 2018, BRAȘOV, HOTEL APOLLONIA

TRAINERI:

• Expert în domeniul protecției și prelucrării datelor cu caracter personal
• Specialist din cadrul direcției pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date

CERTIFICARE: În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia „MANAGER” Cod COR 112029, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite in legatura cu Protectia Datelor cu Caracter Personal. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată. EXPERT AKTIV GROUP eliberează şi Certificat de participare.

DESCARCĂ OFERTA

TEMATICA ABORDATĂ:

Impactul Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile; Protecţia juridică a numelui şi a pseudonimului în reglementarea noului Cod Civil; alte reglementari legale.
Principalele tipuri de date cu caracter personal şi clasificarea lor; legislaţie europeană şi naţională.
Datele cu caracter personal şi principiul libertăţii contractuale; consimţământul pentru prelucrarea datelor personale; retragerea consimţământului.
Drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în domeniul protecţiei datelor: persoanele vizate, operatorul de date, persoanele împuternicite.
Responsabilul/ ofiţerul de protecţie a datelor, (DPO – Data Protection Officer): rol şi responsabilităţi, profil şi bune practici:
• desemnare şi principii: desemnare obligatorie; desemnarea unui DPO extern; desemnarea DPO în domeniul public/ în domeniul privat;
• semnificaţie practică privind: „Autoritate publică sau organism public”, „Activităţi principale”, „Pe scară largă”, „Monitorizarea periodică şi sistematică” „Monitorizarea conformității”, „Categorii speciale de date”;
• expertiza şi abilităţile responsabilului cu protecţia datelor;
• publicarea şi comunicarea datelor de contact ale responsabilului cu protecţia datelor;
• resursele necesare; instrucţiuni şi „îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor în mod independent”;
• demiterea sau sancţionarea DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale; conflict de interese; demisia şi/sau demiterea DPO;
• sarcinile DPO; abordarea bazată pe risc; rolul DPO în păstrarea evidenţei;
• reguli de monitorizare a respectării RGPD;
• cooperarea cu autoritatea de supraveghere şi asumarea rolului de punct de contact…

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 15 MARTIE 2018 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 021.311.71.01, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:

Coordonator eveniment: Ligia MUSCELEANU 0753.025.995

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.