Prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică – aspecte teoretice şi practice

Publicat în revista nr. 120 – Septembrie 2017

Cons. jur. Silvia Bărbulescu 

Ec. Johann Nunweiler

Un proces de achiziţii publice performant presupune o bună funcţionare a controalelor, a sistemului de remedii şi cai de atac, a sistemului de prevenire a conflictului de interese şi a coruptiei. Prevenirea, identificarea şi soluţionarea conflictelor de interese reprezintă un prim pas în limitarea posibilelor fapte de corupţie, doar dacă această activitate este extinsă la toate etapele unei achiziţii publice.
Conflictele de interese pot influenţa orice etapă a procesului decizional în cadrul procedurilor de achiziţii. Autoritatea contractantă ar trebui să aibă în vedere efectuarea a două tipuri de controale: cu caracter preventiv: pentru a depista conflictele de interese aparente/potenţiale/ reale; în scopul sancţionării/ remedierii: pentru a depista conflictele de interese, pentru a sancţiona persoana în cauză şi pentru a corecta orice prejudiciu cauzat de conflictul de interese.
Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 prevede că unul dintre principiile care vor sta la baza politicilor de reformare a achiziţiilor publice este şi acela al evitării conflictului de interese, principiu concretizat în obligaţia achizitorului ca pe parcursul aplicării procedurilor de atribuire, să ia toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.