REUNIUNEA ANUALĂ A EXPERŢILOR ŞI SPECIALIŞTILOR ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE

reuniune

Hotel Athenee Palace Hilton, Bucureşti

21 septembrie 2017

cu tema:
disfuncţionalităţi în noul sistem electronic şi remedierea acestora; soluţii în metodologia de modificare a contractelor de achiziţii publice; răspunderea juridică a personalului din sfera achiziţiilor publice

SPEAKERI  INVITAŢI
• Eduard BADEA – specialist achiziţii publice
• Florentina DRĂGAN – consilier soluţionare contestaţii
• Marius GOGESCU – specialist achiziţii publice
• Gelu CAZAN – consultant achiziţii publice

CERTIFICARE:

Certificat de participare emis de Revista de Achiziţii Publice.
La cerere, pentru deţinătorii de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE, prin completarea formularului de înscriere, se eliberează suplimentul europass în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr. 4469/12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr. 2241/2004/CE.

DESCARCĂ OFERTA

SUBIECTE ÎN DEZBATERE:

NOU! Instrucţiunea ANAP  nr. 3/2017 – completări şi precizări de interpretare.

Analiză, soluţii şi clarificări la problematica achiziţiilor publice şi modificări legislative de ultimă oră

· Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate; Detalierea modalităţilor de consultare a pieţei; fişa de date şi documentele suport (documentul unic european, DEAU); obligaţii privind încărcarea documentaţiei de atribuire în SEAP; Explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut”;

· Evaluarea ofertelor; defalcarea procesului pe faze finalizate cu rezultate intermediare ce sunt comunicate ofertanţilor;

· Identificarea de către  comisia de evaluare a elementelor de preţ ce diferă de preţurile pieţei; rigiditatea “preţului neobişnuit de scăzut”.

Soluţii desprinse din practică la problemele participanţilor, privind achiziţiile sectoriale şi nu numai:

· Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii; modalităţile de aplicare a procedurii simplificate; detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei şi strategia de contractare; împărţirea pe loturi.

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 18 septembrie 2017 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 0314.28.37.35, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:
Coordonator eveniment: Olivia LIHU 0753.025.983 
Director eveniment: Anca VASILOIU 0753.025.982

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.