Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 161 – Iunie 2021 Roxana VORNICU, Managing Partner Sirbu &Vornicu Law Cercetător la King´s College, Londra, Centre of Construction Law and Dispute Resolution Criza COVID-19 a surprins majoritatea ţărilor nepregătite şi...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Recomandări în ceea ce priveşte atribuirea contractelor de prestări servicii de mentenanţă prin proceduri tip Negociere fără Publicarea Prealabilă a unui Anunţ de Participare. Curs ”win-win” de abordare a negocierii; acţiuni în caz de blocaj

Publicat în revista nr. 161 – Iunie 2021 ing. Bogdan BĂLAN, expert achiziţii publice În continuarea articolului din revista nr. 160/2021, în cadrul prezentului material voi încerca să depăşesc ”bariera” limitatelor prevederi legale incidente şi voi recomanda o procedură de lucru cât mai detaliată şi cât mai ghidată către practicieni, care ar putea fi urmată în situaţia...

Atribuirea directă – succinte consideraţii

Publicat în revista nr. 160 – Martie 2021 ANDREI ŢOCA Avocat – Baroul Bucureşti Avocat à la Cour – L’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Membru al Union International des Avocats În rândurile ce urmează vom încerca să realizăm o succintă prezentare a atribuirii directe,...

Recomandări de atribuire a contractelor de mentenanţă, în situaţia unei concurenţe restrânse

Publicat în revista nr. 160 – Martie 2021 ing. Bogdan BALAN, expert achiziţii publice Activitatea de mentenanţă a diferitelor echipamente complexe din dotarea autorităţilor contractante este una care presupune consumul de către acestea a importante fonduri...

Excluderea ofertanţilor din procedurile de atribuire (iv). Ofertantul aflat în insolvenţă

Publicat în revista nr. 159 – Decembrie 2020 Avocat Monica STRÎMBEI, Partener, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners Avocat Radu NOŞLĂCAN, Senior Associate, SCA Zamfirescu Racoţi Vasile & Partners În articolele pe tema motivelor de excludere...

Comunicat al Revistei de Achiziții Publice

Pentru prevenţia contaminării, pe durata „stării de urgenţă”, nu vom mai tipări revista în tipografie în următoarele două luni, aprilie și mai, deoarece nu putem garanta aseptizarea verigilor...

by Revista de Achizitii Publice

Verificarea utilizării sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare şi mecenat de către inspecţia fiscală

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Sursa: Ministerul Finanţelor Publice ANAP În baza unei decizii emisă de Curtea de Conturi s-au constatat anumite deficienţe privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, referitoare la: – „la nivelul MFP şi al...

Gestiunea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune,...

Urgentarea atribuirii contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Ordinul Ministerului Transporturilor şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) care conţine normele pentru urgentarea atribuirii contractelor...

Intenţia Guvernului prin înfiinţarea unei unităţi de achiziţii centralizate

Publicat în revista nr. 128 – Mai 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă un proiect de hotărâre, care cuprinde normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei...

Recomandări în ceea ce priveşte atribuirea contractelor de prestări servicii de mentenanţă prin proceduri tip Negociere fără Publicarea Prealabilă a unui Anunţ de Participare. Curs ”win-win” de abordare a negocierii; acţiuni în caz de blocaj

Publicat în revista nr. 161 – Iunie 2021 ing. Bogdan BĂLAN, expert achiziţii publice În continuarea articolului din revista nr. 160/2021, în cadrul prezentului material voi încerca să depăşesc...

Prof. Consilier Juridic Mihai ŢACIU

Publicat în revista nr. 161 – Iunie 2021 “Esenţa vieţii mele este faptul că am fost şi rămân un împătimit al lucrurilor noi şi necesare” Reporter: Domnule profesor Mihai ŢACIU, vă...

Atribuirea directă – succinte consideraţii

Publicat în revista nr. 160 – Martie 2021 ANDREI ŢOCA Avocat – Baroul Bucureşti Avocat à la Cour – L’Ordre des Avocats du Barreau de Paris Membru al Union International des Avocats În...

Recomandări de atribuire a contractelor de mentenanţă, în situaţia unei concurenţe restrânse

Publicat în revista nr. 160 – Martie 2021 ing. Bogdan BALAN, expert achiziţii publice Activitatea de mentenanţă a diferitelor echipamente complexe din dotarea autorităţilor contractante este...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VIII)

Publicat în revista nr. 141 – Iunie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Continuăm prezentarea principalelor modalităţi de profesionalizare a managerilor...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VII)

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Stadiul în care se află organizaţiile româneşti din punct de vedere managerial...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VI)

Publicat în revista nr. 139 – Aprilie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Cum poate fi asigurată profesionalizarea managerilor şi a managementului? Iată...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (V)

Publicat în revista nr. 138 – Martie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Profesionalizarea managerilor şi a managementului din România, în special la...

error: Content is protected !!