Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018 Liviu-Alexandru TEODORESCU Avocat – Baroul Bucureşti Articolul 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 defineşte actul autorităţii contractante ca fiind ″orice act, orice operaţiune care...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Clădeşte-ţi o carieră de succes în achiziţii

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018 Dipl. ing. Ovidiu SLIMAC Specialist, Expert în Achiziţii Publice Licitaţia în două etape, este similară Cererii de Oferte (RfP), propunerile tehnice şi financiare fiind înaintate una după cealaltă, mai degrabă decât simultan. Se foloseşte atât pentru produse şi servicii cât şi pentru lucrări. Avantaj cheia acestei metode este: *...

Reglementarea procedurii simplificate

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018 Florentina DRĂGAN De la adoptarea Legii nr. 98/2016 şi până în prezent, acest act normativ a suferit 5 modificări şi completări urmare a adoptărilor: · OUG nr. 80/2016 – pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei...

Achiziţionarea alimentelor: S.E.A.P. sau BURSA DE MĂRFURI ?

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018 Alina NICOLAU, expert achiziţii publice Pe scena achiziţiilor publice, o pondere însemnată a autorităţilor contractante este reprezentată de unităţile sanitare, având în vedere că potrivit statisticelor...

Documentul constatator – aspecte teoretice şi practice

Publicat în revista nr. 133 – Octombrie 2018 Liviu-Alexandru TEODORESCU, Avocat – Baroul Bucureşti Laura Mihaela SMARANDA, Expert achiziţii publice   Deşi rolul documentului constatator, astfel cum a fost acesta stabilit de legiuitor, este acela...

Verificarea utilizării sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare şi mecenat de către inspecţia fiscală

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Sursa: Ministerul Finanţelor Publice ANAP În baza unei decizii emisă de Curtea de Conturi s-au constatat anumite deficienţe privind reglementarea...

by Revista de Achizitii Publice

Gestiunea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, se referă la: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile...

Urgentarea atribuirii contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Ordinul Ministerului Transporturilor şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) care conţine normele pentru urgentarea atribuirii contractelor...

Intenţia Guvernului prin înfiinţarea unei unităţi de achiziţii centralizate

Publicat în revista nr. 128 – Mai 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă un proiect de hotărâre, care cuprinde normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei...

Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Pornind de la prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,...

Clădeşte-ţi o carieră de succes în achiziţii

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018 Dipl. ing. Ovidiu SLIMAC Specialist, Expert în Achiziţii Publice Licitaţia în două etape, este similară Cererii de Oferte (RfP), propunerile tehnice...

Reglementarea procedurii simplificate

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018 Florentina DRĂGAN De la adoptarea Legii nr. 98/2016 şi până în prezent, acest act normativ a suferit 5 modificări şi completări urmare a adoptărilor: ·...

Achiziţionarea alimentelor: S.E.A.P. sau BURSA DE MĂRFURI ?

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018 Alina NICOLAU, expert achiziţii publice Pe scena achiziţiilor publice, o pondere însemnată a autorităţilor contractante este reprezentată de...

Sandra-Ioana TOMA (ANCA), avocat colaborator senior în cadrul Schoenherr şi Asociaţii

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018 Reporter: Ştim că activaţi în calitate de avocat colaborator senior specializat în achiziţii publice în cadrul Schoenherr şi Asociaţii. În...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (I)

Publicat în revista nr. 134 – Noiembrie 2018 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti În urmă cu aproape cinci decenii, Peter Drucker, unanim recunoscut ca fiind...

Reguli de confirmare a încadrării în categoria de entităţi contractante

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Sursa: ANAP Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a emis o notificare cu privire la respectarea unor...

Exercitarea controlului achiziţiilor publice de către Curtea de Conturi

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi normelor de aplicare...

FUNCŢII SENSIBILE sau SENSIBILITATEA FUNCŢIILOR ?

Publicat în revista nr. 119 – August 2017 Viorel BULMEZ Specialist audit și control intern Prin materialul de faţă dorim să clarificăm unele aspecte referitoare la controversa creată în...

error: Content is protected !!