Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019 Av. Veronica VIŞINESCU, STALFORT Legal. Tax. Audit. Insolvenţa operatorilor economici implicaţi în achiziţii publice este o realitate cu care ne confruntăm tot mai des. Ea afectează sau poate afecta nu...

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Natura contractului în cadrul procesului de achiziţii aferente contractelor de lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiţii

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019 Florin SILITRĂ Director Adjunct, Direcţia Evaluare Documentaţii de Atribuire Direcţia Generală Control Ex-ante Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice În cadrul procesului de achiziţii publice la nivelul etapei de planificare, aşa cum este definită de p r e ve d e r i l e  a r t . 9 d i n H G nr.395/2016, cu modificările şi completările...

Proiectarea –Startul pentru execuţia construcţiilor

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019 Jurist Ioana CIOBOTĂ, expert achiziții publice Separat de cele două variante, însă în cadrul aceleiaşi structuri, se ridică problema verificării de proiect. În sarcina cărei părţi se află această atribuţiune? Dacă ar fi să căutăm...

Conceptul de organism de drept public din perspectiva dreptului naţional şi european

Publicat în revista nr. 139 – Aprilie 2019 Oana VODĂ coordonatoarea practicii de achiziţii publice a Schoenherr şi Asociaţii SCA Valeria STROPȘA avocat stagiar, achiziţii publice, Schoenherr şi Asociaţii SCA Identificarea entităţilor ce intră în sfera...

Proiectarea – Startul pentru execuţia construcţiilor

Publicat în revista nr. 139 – Aprilie 2019 Jurist Ioana CIOBOTĂ, expert achiziții publice Proiectarea este o noţiune de impact în domeniul construcţiilor, ce s-a dovedit a fi o adevărată provocare atât pentru autorităţile contractante cât şi pentru...

Verificarea utilizării sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare şi mecenat de către inspecţia fiscală

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Sursa: Ministerul Finanţelor Publice ANAP În baza unei decizii emisă de Curtea de Conturi s-au constatat anumite deficienţe privind reglementarea...

by Revista de Achizitii Publice

Gestiunea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, se referă la: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile...

Urgentarea atribuirii contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Ordinul Ministerului Transporturilor şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) care conţine normele pentru urgentarea atribuirii contractelor...

Intenţia Guvernului prin înfiinţarea unei unităţi de achiziţii centralizate

Publicat în revista nr. 128 – Mai 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă un proiect de hotărâre, care cuprinde normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei...

Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018 Pornind de la prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european,...

Cornelia NAGY, Preşedinte Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate (O.N.A.C.)

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019   Cornelia NAGY: La nivelul Uniunii Europene, centralizarea achiziţiilor este reglementată în cuprinsul Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European...

Natura contractului în cadrul procesului de achiziţii aferente contractelor de lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiţii

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019 Florin SILITRĂ Director Adjunct, Direcţia Evaluare Documentaţii de Atribuire Direcţia Generală Control Ex-ante Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice În...

Proiectarea –Startul pentru execuţia construcţiilor

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019 Jurist Ioana CIOBOTĂ, expert achiziții publice Separat de cele două variante, însă în cadrul aceleiaşi structuri, se ridică problema verificării...

Bogdan Andrei TOADER, președintele Consiliului Județean Prahova

Publicat în revista nr. 139 – Aprilie 2019 Reporter: Capitolul de investiţii este una dintre cele mai importante componente ale creionării unui buget, fie că este buget local, judeţean sau...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VII)

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Stadiul în care se află organizaţiile româneşti din punct de vedere managerial...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VI)

Publicat în revista nr. 139 – Aprilie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Cum poate fi asigurată profesionalizarea managerilor şi a managementului? Iată...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (V)

Publicat în revista nr. 138 – Martie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Profesionalizarea managerilor şi a managementului din România, în special la...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (IV)

Publicat în revista nr. 137 – Februarie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Aspectele prezentate în precedentele trei numere ale revistei, referitoare...

error: Content is protected !!