Opiniile specialistilor

Publicat în revista nr. 171 – Decembrie 2023 Adrian BACOŞ, Inspector de specialitate, Compartimentul Juridic şi Achiziţii Publice, Muzeul Naţional al Banatului Dacă contractul este libertate, înseamnă că el este obligatoriu: pacta sunt servanda....

Subiecte de actualitate, tratate de experti in domeniul achizitiilor publice

Disputele contractuale şi procedura de soluţionare în lumina noilor prevederi ale Contractului Naţional reglementat de HG 1/2018

Publicat în revista nr. 171 – Decembrie 2023 Cristina IVAN, Avocat Coordonator, SCA Ivan şi Asociaţii Diana COCIAŞ, Avocat Partener, SCA Ivan şi Asociaţii În ediţia anterioară am abordat problematica prelungirii duratei contractelor de achiziţie publică din domeniul infrastructurii în contextul schimbărilor intervenite în ceea ce priveşte competenţa de soluţionare a disputelor,...

Cele mai frecvente motive de contestare a documentaţiei de atribuire

Publicat în revista nr. 170 – Septembrie 2023 Av. Tasiana TIMOFTICIUC, Associate SCP Oglindă & Partners Din statisticile întocmite de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor reiese că unele dintre cele mai frecvente motive de reclamaţii sunt: 1. Lipsa unui răspuns...

Certificatul constatator negativ: cec în alb pentru excluderea ofertanţilor sau doar o îndoială pendentă şi conciliabilă?

Publicat în revista nr. 169 – Iunie 2023 Mihai BĂICOIANU, attorney at law, avocat specializat în achiziţii publice în cadrul Schoenherr şi Asociaţii SCA Unul dintre cele mai sensibile subiecte actuale şi, cel puţin în aparenţă, facil de interpretat,...

Achiziţiile publice din perspectiva contextului politic şi economic actual cauzat de războiul din Ucraina

Publicat în revista nr. 168 – Martie 2023 Cristina IVAN, Diana COCIAS, Alexa PARASCHIVA, SCA IVAN şi ASOCIAŢII Chiar dacă situaţia generată de conflictual armat din Ucraina nu mai prezintă la fel de mult interes, din perspectiva opiniei publice, ne aflăm,...

Comunicat al Revistei de Achiziții Publice

Pentru prevenţia contaminării, pe durata „stării de urgenţă”, nu vom mai tipări revista în tipografie în următoarele două luni, aprilie și mai, deoarece nu putem garanta aseptizarea verigilor...

by Revista de Achizitii Publice

Verificarea utilizării sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare şi mecenat de către inspecţia fiscală

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Sursa: Ministerul Finanţelor Publice ANAP În baza unei decizii emisă de Curtea de Conturi s-au constatat anumite deficienţe privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, referitoare la: – „la nivelul MFP şi al...

Gestiunea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune,...

Urgentarea atribuirii contractelor de achiziţie publică

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018 Revista de Achiziţii Publice Ordinul Ministerului Transporturilor şi Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) care conţine normele pentru urgentarea atribuirii contractelor...

Intenţia Guvernului prin înfiinţarea unei unităţi de achiziţii centralizate

Publicat în revista nr. 128 – Mai 2018 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă un proiect de hotărâre, care cuprinde normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei...

Disputele contractuale şi procedura de soluţionare în lumina noilor prevederi ale Contractului Naţional reglementat de HG 1/2018

Publicat în revista nr. 171 – Decembrie 2023 Cristina IVAN, Avocat Coordonator, SCA Ivan şi Asociaţii Diana COCIAŞ, Avocat Partener, SCA Ivan şi Asociaţii În ediţia anterioară am abordat...

Cornel STOICAN, specialist achiziţii publice

Publicat în revista nr. 171 – Decembrie 2023 Reporter: Domnule Stoican, ştiu că aveţi o bogată experienţă în domeniul controlului achiziţiilor publice. Care consideraţi că sunt cele mai...

Cele mai frecvente motive de contestare a documentaţiei de atribuire

Publicat în revista nr. 170 – Septembrie 2023 Av. Tasiana TIMOFTICIUC, Associate SCP Oglindă & Partners Din statisticile întocmite de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor...

Florin SILITRĂ, expert achiziţii publice, co-autor sistem control ex-ante

Publicat în revista nr. 170 – Septembrie 2023 Controlul Ex-ante: un sistem evolutiv sau corectiv Analizând atât din perspectiva autorităţii contractante cât şi din cea a unui fost verificator...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VIII)

Publicat în revista nr. 141 – Iunie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Continuăm prezentarea principalelor modalităţi de profesionalizare a managerilor...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VII)

Publicat în revista nr. 140 – Mai 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Stadiul în care se află organizaţiile româneşti din punct de vedere managerial...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (VI)

Publicat în revista nr. 139 – Aprilie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Cum poate fi asigurată profesionalizarea managerilor şi a managementului? Iată...

CUM CONDUCEM? Între amatorism şi profesionalism (V)

Publicat în revista nr. 138 – Martie 2019 Prof.univ.dr. Ion VERBONCU, Academia de Studii Economice din Bucureşti Profesionalizarea managerilor şi a managementului din România, în special la...

error: Content is protected !!