Ce se intampla cu sistemul achizitiilor publice ?

Răspunsul privind viitorul sistemului de achiziţii publice îl veţi afla la: 

Conferinţa Naţională Anuală de Achiziţii Publice

 12 – 13 mai 2016   Hotel Athénée Palace Hilton, Bucureşti

MODERATOR EVENIMENT: av. Călin ALEXE, expert practician în problematica achiziţiilor publice

Obiectivele acestui eveniment se referă la prezentarea, analiza şi dezbaterile privind cele mai importante şi controversate modificări, în baza legislaţiei achiziţiilor publice, adoptate în lumina Directivelor europene şi a documentelor premergătoare acesteia. Participanţii vor afla şi ce se întâmplă, cum şi în ce bază se iniţiază proceduri în perioada imediată adoptării legislaţiei până la intrarea acesteia în vigoare şi acţiunile organelor de control în aceeaşi perioadă de tranziţie.

Invitaţii vor informa participanţii asupra celor mai importante problematici în domeniu, vor oferi răspunsuri la cele mai dificile întrebări, din care am spicuit pentru o primă informare:
• Evaluarea ex-ante a documentaţiei de atribuire.
• Noile particularităţi privind: procedura simplificată, licitația deschisă; licitația restrânsă; negocierea competitivă; dialogul competitiv; parteneriatul pentru inovare; negocierea fără publicare prealabilă; concursul de soluții; procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice; regula “in-house” şi sistemele dinamice de achiziţii.
• Noua Strategie de contractare – conceptul de servicii auxiliare; specificul unităților de achiziții centralizate.
• Detalierea regulilor de calcul a valorii estimate a achiziţiei; procesul de evaluare a ofertelor pe faze.
• Modalităţi de consultare a pieţei; includerea feedback-ului de piaţă la definitivarea caietului de sarcini/ documentaţiei descriptive;
• Detalierea aspectelor legate de documentaţia de atribuire – fişa de date şi documentele suport – conceptul de document unic european (DUAE); abordare legală vs. practică.
• Utilizarea criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
• Proceduri desfăşurate integral prin mijloace electronice – on line – regula generală pentru toate tipurile de proceduri; interconectarea sistemului informatic al CNSC cu SICAP.
• O nouă abordare ce trebuie urmată de autorităţile contractante în procesul de evaluare a ofertelor.
• Condiţii noi privind modificările unui contract de achiziţie publică, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire; autocorectarea în timpul unei proceduri de achiziţie vs. tratamentul egal; nereguli, prevenire şi chei de verificare.

CERTIFICĂRI: Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice şi Certificat europass – supliment descriptiv de competenţe practice dobândite în urma participării la eveniment care se eliberează la cerere deţinătoriilor de certificate de perfecţionare / specializare pentru ocupaţia EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE.

DESCARCĂ FORMULAR

Participarea se face prin completarea si transmiterea formularului de participare până la data de 31 martie 2016 la e-mail: office@revista-achiziţii.ro; office@expertaktiv.ro sau la telefon/fax 0314.28.37.35, 0234.313.320. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la:
Coordonator eveniment: Carmen ŞERBĂNOIU 0753.025.982
Director eveniment: Nadina COJOCARU tel: 0753.025.978

click pentru mai multe detalii privind participarea

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.