Revista de Achiziţii Publice Nr. 88 – februarie 2015 (57)