Despre noi

433X48
REVISTA DE ACHIZIŢII PUBLICE aspirã prin conţinutul ideilor şi al informaţiilor oferite la standardul practicat de publicaţiile economice din mediul european; fiind o revistã naţionalã de actualitate economicã, legislativã, de dezbateri şi comentarii în sistemul achiziţiilor publice şi nu numai. Revista şi-a propus sã reprezinte un suport practic pentru dezvoltarea şi punerea în practicã a conceptelor şi procedurilor de achiziţii, tinând cont de diversitatea legislaţiei în domeniu.Principalul obiectiv urmãrit îl reprezintã consolidarea capacitãţii autoritãţilor contractante implicate în procesul de implementare a legislaţiei naţionale, privind procesul de achiziţii publice.
De asemenea, revista îşi propune sã contribuie la îmbunãtãţirea procedeelor de lucru prin preluarea propunerilor de la cititorii sãi, specialisti sau nu în domeniul de referintã.Gândurile, ideile, interpretãrile specializate, pe care le prezintã Revista de Achiziţii Publice sunt rezultatul informaţiilor, al experienţei specialiştilor noştri, prelucrate pentru a fi un real sprijin celor interesaţi. Statistica aratã în mod evident o evoluţie mai mult decât pozitivã a acestui important sector al economiei româneşti şi de aceea, fiecare persoanã implicatã în sistemul achiziţiilor publice are nevoie de informaţii, cât mai noi, pentru a putea îndeplini obligaţiile cu corectitudine.Revista de Achiziţii Publice, fiind o revistã de actualitate economicã, este deschisã propunerilor de colaborare şi aşteaptã cu interes sugestiile şi întrebãrile cititorilor pentru a putea rãspunde tuturor aşteptãrilor. Îmbunãtãţirea cunoştinţelor funcţionarilor publici în materie de administrare a contractelor, definirea sub aspect legal şi financiar a responsabilitãţilor participanţilor la procesul de achiziţii publice, sunt numai câteva dintre obiectivele urmãrite de editorii revistei, atunci când aleg pentru expunere materialele cele mai reprezentative .În acest context, realizarea şi funcţionarea unui parteneriat interactiv şi corespunzãtor exigenţelor procesului de modernizare şi de conectare la spaţiul european se impune la fiecare numãr reevaluarea conţinutului, atât prin adoptarea unor criterii mai riguroase ale conţinutului lucrãrilor, cât şi prin preluarea tuturor modificãrilor legislative şi pentru ca informaţia sã fie cât mai utilã, alãturi de specialişti şi cadre universitare din ţarã, vor publica materiale de actualitate şi cadre universitare, cercetãtori şi analişti economici din ţãrile europene.Viziunea noastrã este orientatã spre promovarea unui sistem de achiziţii publice sãnãtos, eficient şi credibil, ce funcţioneazã conform legislaţiei în domeniu.

 

 

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.