Aşa cum bine se cunoaşte, la data de 30 iunie 2014, a intrat în vigoare O.U.G. nr. 51/2014, prin care a fost modificată substanţial O.U.G. nr. 34/2006,...

În Monitorul Oficial nr. 486/30.06.2014 a fost publicată O.U.G. nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006. Deşi nu a beneficiat...

Aşa cum deja se cunoaşte, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) din 28.03.2014 a fost publicată Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European...

Una dintre problemele de maxim interes pentru practicienii în materia achiziţiilor publice şi, în special, a celor care sunt implicaţi în problemele...

Una dintre cele mai importante consecinţe ale instituirii controlului ex ante al ANRMAP a fost aceea că marea majoritate a autorităţilor contractante,...

error: Content is protected !!