În luna februarie 2014, ulterior adoptării pachetului legislativ comunitar în domeniul achiziţiilor publice şi concesiunilor, Comisia Europeană a...

În Monitorul Oficial al României, nr. 452 din data de 20 iunie 2014 a fost publicată Hotărârea Congresului Ordinar al Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) nr. 4/2012 pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic. Congresul a hotarat urmatoarele modificari: În tot cuprinsul statutului, au fost înlocuite o serie de sintagme, astfel:...

Ordinul nr. 685/2014 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie-31 decembrie 2014, a intrat în vigoare la data de 2 iulie 2014 si a fost publicat in M.Of. nr. 490 din 02.07.2014. Prin acesta, se aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile cuprinse in programul...

Instituţia „terţului susţinător”, deşi pare a prelua prevederile din Directiva 18/2004, o regăsim transpusă în OUG nr.34/2006 cu unele reguli...

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 249 din data de 7 aprilie 2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice. ART. 1 In sensul prezentelor norme metodologice, denumite in continuare normele, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie: a) suportabilitate...

Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptata la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, si a Protocolului de modificare a Conventiei privind asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea romana la 15 octombrie 2012, precum si Conventia privind...

Parlamentul European a adoptat la data de 15 ianuarie 2014 noul pachet legislativ care va guverna pentru o bună perioadă de timp domeniul achiziţiilor...

Ţin să precizez, încă de la începutul acestui material, că nu intenţionez a face apologia contradicţiilor normative (chiar conflicte de reglementare)...

Rep: Stimate domnule Preşedinte, au trecut 6 luni de când vă aflaţi la conducerea uneia dintre cele mai importante şi reprezentative instituţii implicate...

error: Content is protected !!