Contractele de achiziţie publică de lucrări trebuie să beneficieze de o atenţie deosebită din partea autorităţii contractante datorită importanţei...

Cercetarea şi inovarea, inclusiv eco-inovarea şi inovarea socială, sunt considerate principalele motoare ale dezvoltării economice sustenabile, fapt...

UTI Grup a semnat la sfârşitul lunii martie 2013 contractul pentru implementarea sistemul informatic integrat pentru Dosarul Electronic de Sănătate (DES), beneficiar fiind Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate. Proiectul a fost co-finanţat prin fonduri europene şi a fost atribuit prin procedură de achiziţie public. Acest sistem, a fost creat cu rolul de a...

error: Content is protected !!