Alegerea modalităţii de atribuire a unui contract ar trebui să fie o acţiune fără probleme majore: se aplică articolul 20 alin. (1) din OUG nr.34/2006...

Acest caz apare ca fiind interesant în special prin prisma modului în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene tratează aspectul tardivităţii...

 T‑195/08 Antwerpse Bouwwerken NV vs. Comisia Europeană Vom începe prin prezentarea succintă a unei hotărâri a Tribunalul Uniunii Europene, într-un...

În ultimii ani s-a observat o intensificarea a preocupării organizaţiilor internaţionale pentru identificarea unor modalităţi de evitare a conflictului...

Sediul materiei pentru procedura de licitaţie restrânsă îl constituie prin articolele 81 – 93 indice 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului...

error: Content is protected !!