In urma unei ample analize efecuata de A.N.R.M.A.P., ca instituţie cu rol în gestionarea fondurilor europene, s-a reusit identificarea in practica a...

În vederea finalizării cât mai urgente a procedurilor de constatare şi recuperare de la debitori a sumelor reprezentând corecţii financiare stabilite, în conformitate cu prevederile reglementărilor comunitare, sau ca urmare a identificării unor nereguli în aplicarea de către beneficiarii publici a prevederilor legale privind achiziţiile publice, Guvernul Romaniei,...

HG nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiţii iniţiale, a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 479 din 28 iunie 2014. “În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană,...

Prin modificarea Codului Muncii adusă de Legea nr. 77/2014 publicată în Monitorul Oficial nr.  470/2014 se completează cadrul legal al dreptului la apărare al salariatului în timpul cercetării disciplinare cu dreptul de a fi asistat de un avocat, motivat fiind de limitarea în prezent a dreptului la apărare doar printr-un reprezentant al sindicatului al...

Ordinul Nr.811 din 17.06.2014, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor...

Metodologia privind eliberarea pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, a fost adoptată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, nr. 3.590/2014. Metodologia...

Metodologia de desfăşurare a misiunilor de audit public intern are loc in conformitate cu prevederile Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 1.086/2013. In acest sens, structura-cadru a derulării misiunilor de audit public intern priveste: misiunile de asigurare, misiunile de consiliere si misiunile...

error: Content is protected !!