Contractele de achiziţie publică de lucrări trebuie să beneficieze de o atenţie deosebită din partea autorităţii contractante datorită importanţei...

Una dintre întrebările ridicate în mod constant la conferintele/dezbaterile în materie de achiziţii publice este aceea de a se stabili dacă este...

Directiva 24/2014, prin articolul 72, admite în mod expres modificarea contractelor publice aflate în executare, enumerând, limitativ, condiţiile necesar...

Noul pachet legislativ de modernizare a normelor europene privind achiziţiile publice a fost publicat în Jurnalul Oficial al U.E. nr. L94 din 28 martie...

Viitoarele Directive privind achiziţiile publice vor aduce, fără îndoială, anumite noutăţi în ceea ce priveşte aplicarea procedurilor de atribuire,...

error: Content is protected !!