Prezentul material preia un set de 10 elemente de bună practică în domeniul achiziţiilor publice şi reprezintă o sinteză cu caracter general de...

Numărul mare de contestaţii depuse pe parcursul unui an împotriva diverselor acte/decizii ale autorităţilor contractante reprezintă, fără îndoială,...

Guvernul României a introdus recent, pe calea unei ordonanţe de urgenţă, sancţiuni drastice pentru operatorii economici care îndrăznesc să formuleze...

Procedurile de achiziţii publice reprezintă un mediu propice pentru manifestarea şi adoptarea unor comportamente anticoncurenţiale atât de către...

Cunoscând notorietatea practicii operatoriilor economici de a contesta procedurile de achiziţie publice – în marea parte a timpului în mod total...

Propunere de lege ferenda privind subcontractarea obligatorie. Unul dintre principalele obiective ale Directivei 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI...

Vom prezenta în cele ce urmează hotărârea Curţii Europene de Justiţie pronunţată în cauza C‑561/12 având ca obiect o cerere de decizie preliminară...

Joi, 10 aprilie 2014, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a lansat serviciul InfoCert, sistem ce va permite eliberarea online a certificatelor...

Una dintre cele mai importante consecinţe ale instituirii controlului ex ante al ANRMAP a fost aceea că marea majoritate a autorităţilor contractante,...

Aşa cum bine se cunoaşte, legislaţia în materie de achiziţii publice a instituit o serie de căi specifice de contestare a actelor specifice procedurilor...

error: Content is protected !!