Criteriile minime privind protecţia mediului pentru grupe de produse şi servicii, precum şi caietele de sarcini standard, vor fi stabilite printr-un...

a) Ordinul Autorităţii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2013 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 145 din 2/27/2014.   Preşedintele Autorităţii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: “ Art. 1. – Cota obligatorie...

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in...

Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost publicat in Monitorul Oficial, nr. 784 din 14 decembrie 2013. Ghidul aprobat prin ordinul enuntat, reprezintă un ansamblu de reguli şi dispoziţii care stabilesc...

La 30 decembrie 2013, a fost adoptat Ordinul ministrului economiei nr. 2499/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită...

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1012/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din...

error: Content is protected !!