Contractele de achiziţie publică de lucrări trebuie să beneficieze de o atenţie deosebită din partea autorităţii contractante datorită importanţei...

Propunere de lege ferenda privind subcontractarea obligatorie. Unul dintre principalele obiective ale Directivei 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI...

Pornind de la ideea creării unui cadru juridic unitar şi uniform în materia încheierii contractelor de concesiune, instituţiile europene au adoptat...

error: Content is protected !!