Cazul C-368/10 a avut ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, formulată de Comisia Europeană împotriva Regatului Ţărilor...

Vom prezenta în cele ce urmează hotărârea Curţii Europene de Justiţie pronunţată în cauza C‑561/12 având ca obiect o cerere de decizie preliminară...

Rep: Cum vedeţi în acest moment o transpunere mai uşoară, pe parcursul celor doi ani, ca termen de implementare, pentru Directivele europene cu referire...

Criteriile de atribuire sau, mai degrabă, alegerea factorilor de evaluare în contextul utilizării criteriului ”oferta cea mai avantajoasă din punct...

Viitoarele Directive privind achiziţiile publice vor aduce, fără îndoială, anumite noutăţi în ceea ce priveşte aplicarea procedurilor de atribuire,...

Finalul anului 2013 reprezintă prilejul ideal pentru o rapidă trecere în revistă a ultimelor evoluţii în materie de achiziţii publice. În acelaşi...

error: Content is protected !!