Obligații legale cf. HG 583/2016 privind STRATEGIA ANTICORUPȚIE

 

Pentru întocmirea indicatorilor de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public în conformitate cu prevederile HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, vă punem la dispoziție un atelier de lucru în cadrul organizației dumneavoastră. Mentorul, formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, specializarea şi perfecţionarea avocaţilor și juriștilor, expert în investigarea fraudelor economice şi managementul investigării macrocriminalităţii, vă stă la dispoziție atât în calitate de lector, cât și în calitate de consultant. În cadrul acestui program vă punem la dispoziție toate informațiile privind întocmirea setului de documente, proceduri și strategii de lucru.

 

Director program: Nadina Elena COJOCARU, tel 0753.025.978 email: office@expertaktiv.ro

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.