Rep: Sunteţi judecător detaşat la Agentul Guvernamental al României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Vă rugăm să ne explicaţi...

I.  Una dintre reglementările importante aduse de Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului este şi cea legată de utilizarea...

Directiva 24/2014, prin articolul 72, admite în mod expres modificarea contractelor publice aflate în executare, enumerând, limitativ, condiţiile necesar...

Noul pachet legislativ de modernizare a normelor europene privind achiziţiile publice a fost publicat în Jurnalul Oficial al U.E. nr. L94 din 28 martie...

În mod evident, anul 2014 a reprezentat un an al reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel european. După cum este cunoscut,...

Rep: Cum vedeţi în acest moment o transpunere mai uşoară, pe parcursul celor doi ani, ca termen de implementare, pentru Directivele europene cu referire...

La data adoptării noilor Directive, 15 ianuarie 2014, Parlamentul European a postat în site-ul său un comunicat privind principalele modificări şi beneficii din pachetul legislativ ce reglementează achiziţiile publice. Un plus de valoare în achiziţii va fi adus de criteriile de atribuire ce se vor aplica după publicarea directivelor: «Noile reguli UE privind...

Parlamentul European a adoptat la data de 15 ianuarie 2014 noul pachet legislativ care va guverna pentru o bună perioadă de timp domeniul achiziţiilor...

Viitoarele Directive privind achiziţiile publice vor aduce, fără îndoială, anumite noutăţi în ceea ce priveşte aplicarea procedurilor de atribuire,...

error: Content is protected !!