O problemă des întâlnită în practică se referă la reevaluarea ofertelor urmare a emiterii unei decizii pronunţată de către Consiliul Naţional...

Aşa cum bine se cunoaşte, la data de 30 iunie 2014, a intrat în vigoare O.U.G. nr. 51/2014, prin care a fost modificată substanţial O.U.G. nr. 34/2006,...

In urma unei ample analize efecuata de A.N.R.M.A.P., ca instituţie cu rol în gestionarea fondurilor europene, s-a reusit identificarea in practica a...

În contextul economic actual de restrângere a bugetelor atât în demeniul public cât şi în mediul privat, orice cheltuială suportată a devenit...

Una dintre problemele de maxim interes pentru practicienii în materia achiziţiilor publice şi, în special, a celor care sunt implicaţi în problemele...

Aşa cum bine se cunoaşte, legislaţia în materie de achiziţii publice a instituit o serie de căi specifice de contestare a actelor specifice procedurilor...

Rep: Cum au evoluat în anul 2013 contestaţiile formulate de operatorii economici la C.N.S.C. urmare a modificărilor legislative intervenite începând...

Achiziţiile publice constituie procesul prin care autorităţile publice de la toate nivelurile  achiziţionează bunuri şi servicii sau contractează...

error: Content is protected !!