Una dintre problemele de maxim interes pentru practicienii în materia achiziţiilor publice şi, în special, a celor care sunt implicaţi în problemele...

Rep: Cum vedeţi în acest moment o transpunere mai uşoară, pe parcursul celor doi ani, ca termen de implementare, pentru Directivele europene cu referire...

Una din modalităţile legale prin care operatorii economici pot participa în cadrul procedurilor de achiziţie publică este aceea a ofertei comune. Oferta comună este o soluţie viabilă în cazul procedurilor de achiziţie publică complexe, de valoare mare, când ansamblul cerinţelor minime de calificare sau chiar ansamblul obligaţiilor contractuale ar fi greu...

error: Content is protected !!