Eficientizarea achizitiilor publice prin centralizare ar aduce, pe lânga economii, o serie de avantaje precum transparenta în cheltuirea banilor publici,...

Instituţia „terţului susţinător”, deşi pare a prelua prevederile din Directiva 18/2004, o regăsim transpusă în OUG nr.34/2006 cu unele reguli...

Pornind de la ideea creării unui cadru juridic unitar şi uniform în materia încheierii contractelor de concesiune, instituţiile europene au adoptat...

Aşa cum deja se cunoaşte, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) din 28.03.2014 a fost publicată Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European...

Cazul C-368/10 a avut ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, formulată de Comisia Europeană împotriva Regatului Ţărilor...

Parlamentul European a adoptat în primă lectură, în data de 11 martie 2014 o rezoluţie legislativă referitoare la propunerea sa de directivă şi...

Acest caz apare ca fiind interesant în special prin prisma modului în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene tratează aspectul tardivităţii...

Pachetul directivelor europene în materia achiziţiilor publice urmăreşte, printre altele, încurajarea competiţiei loiale şi asigurarea unui raport...

În mod evident, anul 2014 a reprezentat un an al reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel european. După cum este cunoscut,...

În 20 decembrie 2011, Comisia Europeană a anunţat: „Revizuirea directivelor privind achiziţiile publice […] face parte dintr-un program mai...

error: Content is protected !!