Ordinul Nr.811 din 17.06.2014, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor...

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 249 din data de 7 aprilie 2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 225/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice. ART. 1 In sensul prezentelor norme metodologice, denumite in continuare normele, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie: a) suportabilitate...

Guvernul României a publicat la începutul lunii aprilie, Hotărârea nr. 225/2014 referitoare la aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea...

error: Content is protected !!