Flash legislativ – execuția bugetară

Ordinul Nr.811 din 17.06.2014, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, a fost emis de Ministerul Finanţelor Publice şi publicat în Monitorul Oficial nr. 451 din 20 iunie 2014. În acest sens, Normele metodologice, se modifică şi se completează, astfel:

Cererile pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituţiile publice cărora le-au fost aprobate bugete, în condiţiile legii, dar care nu sunt integrate în bugetul centralizat al instituţiei publice ierarhic superioare, vor fi avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale ale bugetului propriu al instituţiei publice care solicită deschiderea de credite.

O alta modificare se refera la faptul ca incepând cu data de 25 septembrie 2014, instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au deschise conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare din luna octombrie 2014, în limita prevederilor de cheltuieli bugetare aprobate în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii la data întocmirii cererii. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se întocmesc la nivel de capitol şi titlu de cheltuială.

În acest sens toate termenele de desfăşurare a operaţiunilor prevăzute anterior, se efectuează începând cu data de 1 octombrie 2014.

Revista de Achiziţii Publice

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.