Normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018

Revista de Achiziţii Publice

Ordonanţa nr. 16/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, a intrat in vigoare la 03 septembrie 2018.
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt stabilite normativele de cheltuieli pentru ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi pentru instituţiile publice din subordinea acestora.
În Anexa nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 sunt aprobate limitele maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de către instituţiile publice din subordinea acestora. Aceste limite au fost actualizate, ultima dată, în raport cu indicatorii economici, în anul 2004, prin Hotărârea Guvernului nr. 1241/2004 pentru actualizarea limitelor maxime de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.
Limitele maxime de cheltuieli prevăzute în această anexă nu au mai fost actualizate cu indicele preţurilor de consum al produselor alimentare şi indicele preţurilor de consum la servicii, din anul 2004, iar nivelul şi categoriile de normative nu mai sunt în acord cu realitatea economică…..

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.